TRANG CHÍNH TRỊ/KINH TẾ

ĐIỂM SÁCH * "Coronavirus - Do Thái - Trung Quốc" * "Coronavirus - Bill Gates - Trung Quốc" * "Nghịch Lý Trump" * "Donald Trump và phiên tòa hình sự New York Ky I" * "Donald Trump và phiên tòa hình sự New York Ky II" * "Vụ kiện dân sự New York" * "Nếu Ô. Donald Trump thắng cuộc?" * "Tối Cao Pháp Viện:" Nghi Án hay Huyền Thoại -I * "Tối Cao Pháp Viện:" Nghi Án hay Huyền Thoại -II * "Trật Tự Thế Giới Mới * RAND REPORT * Ukraine và các tập đoàn cá mập I * Ukraine và các tập đoàn cá mập II * Ukraine và các tập đoàn cá mập III * Karl Marx & Sully Proudhome - PPC * Chủ Nghĩa Lưu Manh * Bản Tự Khai Donald Trump * Do Thái và Huyền Thoại Trân Châu Cảng * Do Thái và Huyền Thoại 9/11 * Tiền Ảo - Digital Money * Sheldon Adelson và Donald Trump * Hồ Sơ Thuế của TT Trump * Hiện Tượng QAnon * Covid-19 và những góc tối kịch bản * Truất Phế: Âm mưu của Do Thái * Chủ Nghĩa Lưu Manh * Bản Cáo Trạng Tham Ô của Trump * Israel và âm mưu Lavon Affair * Israel và vụ tàu USS Liberty * Israel và Chính Trị Hoa Kỳ * Do Thái và Thảm Họa FUKUSHIMA * Bên lề Bầu Cử 2016 IV * Hiện Tượng Đạt Lai Lạt Ma II * Hiện Tượng Đạt Lai Lạt Ma I * Bên lề Bầu Cử 2016 III * Bên lề Bầu Cử 2016 II * Bên lề Bầu Cử 2016 * Bức Tranh Toàn Cảnh * Do Thái và Thao Túng Xã Hội * Nghi án chiến Tranh Việt Nam * Biển Đông và Mưu đồ DoThái-TrungQuốc * Chan tướng Chương Trình Fulbright * Điện tín đàu hàng vô điều kiện * Chân tướng TT Đức Angela Markel * Chủ nghĩa Cộng Sản trá hình * Bilderberg Group, Rockefeller, và Cộng Sản * Âm Mưu của Dòng Họ Rothschild và Rockefeller * Sự thật về vụ đánh bom ở Oklahoma City 1995 * Sự thật về ISIS - III * Illuminati và Tam Điểm * Chân tướng Tổng Thống Mỹ: Bill Clinton * Chân tướng Tổng Thống Mỹ: Harry Truman * Chân tướng Tổng Thống Mỹ: Woodwow Wilson * Chân tướng Cộng Sản của John Kerry * Do thái cai trị Hoa Kỳ * Cấu kết giữa Do Thái và Đức Quốc Xã * Vatican và vấn đề cải cách * Waco: tự tử tập thể hay thảm sát tập thể? * Phương trình Bill Gates * Benghazi: sự thật bị ém nhẹm * Hệ thống siêu quyền lực Illuminati * Quần Đảo GULAG và tội ác Do Thái * Hiện tượng Donald Trump - I * Ai giết John F. Kennedy? - I * Ai giết John F. Kennedy? - II * Sự thật về Bản Tuyên Ngôn Cộng sản * Sự thật về ISIS - I * Sự thật về ISIS - II * Killing America * Do Thái và đàn áp tự do ngôn luận * Xã hội Do Thái hóa * Chủ Nghĩa Độc Tài Mềm * Kịch bản Sống chung Hòa bình Mỹ, Nga, Tàu * Bầu cử và quảng cáo TV * Chân tướng Quỹ Dự Trữ Liên Bang: Do Thái * Rockefellers, vua dầu hỏa thế giới * Rockefellers và âm mưu thống trị thế giới * Ai tấn công Charlie Hebdo? * Do Thái kiểm soát 96% truyền thông thế giới * Do Thái và Trung Quốc * Những trùm Cộng Sản Do Thái * Obama: Tổng Thống Do Thái đầu tiên của Mỹ * Cội nguồn Do Thái của John Kerry * Tam Giác Quỷ Mỹ+Tàu+DoThái * Con Bạch Tuộc Do Thái * 9/11: Do Thái là thủ phạm * Nghi Án Miến Điện và Bắc Hàn * Xã Hội Đen *
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
Election 2016
Bên lề Bầu Cử 2016

Xin đừng quên, cũng như Bill Clinton, trong thời gian xảy ra Chiến Tranh VN, Donald Trump là một kẻ trốn quân dịch.
Người Mỹ nói gì về bầu cử?
Thế giới nói gì về Do Thái?

- Nom Chomsky: Thực sự chúng ta không có bầu cử nữa, chúng ta có đấu giá. Chúng ta đang có loại chính phủ gì? Hoa Kỳ không phải là một nền dân chủ. Theo từ ngữ kỹ thuật, đó là cái mệnh danh là một POLYARCHY, hay một hệ thống trong đó quyền lực nằm trong tay của những kẻ mà Madison gọi là "The wealth of the Nation" - tức Do Thái, giai cấp của những người trọng trách, và phần còn lại của dân chúng bị phân hóa.
We really don't have an election anymore, we have an auction. What kind of government do we have? The United States is not a democracy. It's what's called in the technical literature a POLYARCHY. A polyarchy is a system in which power resides in the hands of those who Madison called "The wealth of the Nation," the responsible class of men, and the rest of the population is fragmented.
- Robert Gates: Một tập đoàn tài phiệt đang nhanh chóng đưa Hoa Kỳ đến chủ nghĩa toàn trị và Cộng sản. Đế quốc tài chánh Rothschild đang lèo lái quốc gia nầy vào một chính phủ thế giới đại đồng. Mục tiêu chính của những tổ chức nầy là tiêu diệt Hiến Pháp do cha ông chúng ta đã viết. Tập đoàn nầy đang xử dụng cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ như những phương tiện để thăng tiến nghị trình thế giới đại đồng của chúng.
A cabal of financial interests are rapidly driving America toward totalitarianism and Communism. The Rothschild Financial Empire is driving this country into a one-world government. The financial organizations in the U.S. that are controlled by the Rothschild Cabal consists of the Rockefeller Trust, The Ford Trust, and others. The main purpose of these organizations are to destroy the Constitution as written by our forefathers. The Cabal is using both the Democratic Party and Republican Party as vehicles to advance their one-world agenda.
- Johnny Cirucci: Bill Clinton được Company of Loyola (thuộc hệ thống Illuminati của Do Thái) đào tạo từ trong trứng nước để trở thành một Vũ Khí Tiêu Diệt Hàng Loạt nhắm vào trái tim của nhân dân Hoa Kỳ. Về sau hệ thống Illuminati còn gây tác hại nghiêm trọng hơn nhiều với một tổng thống bù nhìn được họ sản xuất một cách hoàn hảo đến độ, nghiêm trọng hơn, một số người hỏi phải chăng Clinton được thụ thai trong một ống nghiệm.
Bill Clinton was made from the ground up by the Company of Loyola to be a Weapon of Mass Destruction aimed at the heart of the American people. They would later do much worse with a puppet President who has been so completely manufactured some seriously question if he was conceived in a test-tube.
- Bernard M. Baruch: Chúng ta đang sống trong một nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước là tất cả; cá nhân chỉ quan trọng khi họ đóng góp vào an sinh của nhà nước. Tài sản của họ chỉ thuộc về họ khi nào nhà nước không cần đến nó. Họ phải giữ mạng sống và của cải của họ sẵn sàng khi nhà nước gọi đến.
We are living in a highly organized state of socialism. The state is all; the individual is of importance only as he contributes to the welfare of the state. His property is only his as the state does not need it. He must hold his life and his possessions at the call of the state.
- Clare Sheridan: Cộng sản là Do Thái, và nước Nga đang bị họ hoàn toàn cai trị. Họ có mặt trong mọi cơ quan chính phủ, văn phòng và báo chí. Họ đang điều khiển người Nga và là nguyên nhân của tinh thần bài Do Thái đang gia tăng.
The Communists are Jews, and Russia is being entirely administered by them. They are in every government office, bureau and newspaper. They are driving out the Russians and are responsible for the anti-Semitic feeling which is increasing.
- Washington, George: Họ, người Do Thái, chống lại chúng ta hữu hiệu hơn là kẻ thù của chúng ta. Họ nguy hiểm gấp trăm lần cho những quyền tự do của chúng ta và cho lý tưởng vĩ đại mà chúng ta theo đuổi... Đáng tiếc là từ lâu nay mỗi tiểu bang đã không săn đuổi họ như săn đuổi sâu bọ của xã hội và như những kẻ thù lớn nhất mà chúng ta có đối với hạnh phúc của Hoa Kỳ.
They (the Jews) work more effectively against us, than the enemy’s armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in… It is much to be lamented that each state, long ago, has not hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness of America.
- Henry Makow: Mới nghe có vẻ quái đản và khó tin, nhưng nhân loại đã bị thực dân hóa bởi một tà đạo huyền bí mang tên Illuminati. Đạo giáo nầy đại diện cho những chủ ngân hàng Tam Điểm và Do Thái đã nắm độc quyền trên nợ chính phủ để họ tính tiền lời trên những khoản tiền mà họ tạo ra từ khống khứ. Đương nhiên họ muốn bảo vệ cái quyền lợi nầy bằng cách biến cải nó thành một độc quyền chính trị và văn hóa. Như thế, những kẻ nắm túi tiền của chúng ta đang âm mưu chống lại chúng ta. Để đánh lạc hướng và kiểm soát chúng ta, họ đã xử dụng một mạng lưới huyền bí bao la – tức Hội Tam Điểm – để thâm nhập phần lớn những tổ chức, đặc biệt là chính phủ, các cơ quan tình báo, giáo dục và truyền thông đại chúng. Chúng ta đang bị tái cấu để phục vụ Illuminati. Họ đang triệt hạ những định chế như hôn nhân, tôn giáo, và cỗ súy đồi trụy, rối loạn, thối nát và chia rẽ. Họ đã dàn dựng hai thế chiến và đang hoạch định thể chiến thứ ba.
Bizarre and incredible as it sounds, humanity has been colonized by a satanic cult called the Illuminati. This cult represents Masonic and Jewish bankers who finagled a monopoly over government credit which allows them to charge interest on funds they create out of nothing. Naturally they want to protect this prize by translating it into a political and cultural monopoly. Thus, the people who hold our purse strings are conspiring against us. To distract and control us, they have used a vast occult network (Freemasonry) to infiltrate most organizations, especially government, intelligence agencies, education and the mass media. We are being re-engineered to serve the Illuminati. They undermine institutions like marriage and religion, and promote depravity, dysfunction, corruption and division. They have orchestrated two world wars and are planning a third.
... Giới lãnh đạo của chúng ta không được lựa chọn vì trí thông minh hay thành tựu mà đúng hơn là do họ có khả năng chinh phục được lòng tin của người dân và có quyết tâm phản bội người dân. Đám lãnh đạo nầy được tuyển lựa bởi một giáo phái Ác Tăng nhỏ - những chủ ngân hàng thần bí và những thành viên Tam Điểm. Tà giáo nầy kiểm soát tài chánh và truyền thông thế giới. Những nhà lãnh đạo của chúng ta là những thành viên hạng thứ của giáo phái tà đạo quốc tế mệnh danh là Order of The Illuminati...Mọi phương diện của xã hội Tây Phương đã bị xuyên tạc... Illuminati kiểm soát thời sự và định đoạt lịch sử nhân loại dựa theo "Kế hoạch" của chúng. Thế giới hiện đại là một trò bịp nhằm tôn vinh những tín đồ Satan như những vua chúa của hành tinh nầy... Dân chúng Tây Phương bị bịt mắt, mất lãnh đạo, và vô năng. Thành tựu vật chất và kỹ thuật của chúng ta rất vĩ đại, nhưng về mặt tinh thần và văn hóa, chúng ta đang bị bần cùng hóa và bị xiềng xích.
.. Our leaders are not chosen for their intelligence or achievement but rather because they are able to win the peoples' trust and willing to betray it. They are chosen by a small Satanic cult - Cabalistic bankers and Freemasons--that controls the world's finances and media. Our "leaders" are junior members of this international cult, called the Order of the Illuminati...Every facet of Western society has been subverted. The Illuminati literature controls current events and determines human history according to their “Plan. The people of the West are blinkered, leaderless and feckless. Our material and technological achievement is great, but culturally and spiritually we are impoverished and enchained.
- Peter Dale Scott: Dưới cái bề mặt ngay ngắn của chính phủ Hoa Kỳ là một mạng lưới phức tạp, chỉ được cấu trúc một phần, liên kết ảnh hưởng của Wall Street, guồng máy quan liêu, và guồng máy quân sự kỹ nghệ. Đây mới là quyền lực đích thực của đế quốc Hoa Kỳ: Cái mạng nhện trong hậu trường không do ai bầu ra, không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai, và miễn nhiễm đối với đối kháng của quần chúng.
Beneath the orderly façade of the American government lies a complex network, only partly structural, linking Wall Street influence, corrupt bureaucracy, and the military-industrial complex. Here lies the true power of the American empire: This behind-the-scenes web is unelected, unaccountable, and immune to popular resistance.
- Nichols, John: Cả hai đảng đều xin những khoản tiền đóng góp từ cùng một nguồn và đều tỏ ra là những kẻ thăng tiến những quyền lợi của Wall Street.
Both parties were soliciting massive contributions from the same sector and were demonstrated advocates of Wall Street’s interests.
- Bismarck: Tôi sợ rằng những ngân hàng Do Thái với những mánh lới của họ và những thủ thuật bóc lột của họ sẽ kiểm soát hoàn toàn của cải giàu có của Hoa Kỳ và xử dụng nó để thui chột nền van minh hiện đại một cách có hệ thống. Do Thái sẽ không ngần ngại đẫy toàn bộ Cơ Đốc Giáo vào chiến tranh và hỗn loạn để trái đất sẽ trở thành tài sản của họ.
I fear the Jewish banks with their craftiness and tortuous tricks will entirely control the exuberant riches of America and use it to systematically corrupt modern civilization. The Jews will not hesitate to plunge the whole of Christendom into wars and chaos that the earth should become their inheritance.
- Rabbi Reichorn: Chiến tranh là thành quả của Do Thái, vì nhờ chúng mà chúng ta quét sạch bon Cơ Đốc và kiểm soát vàng của chúng. Chúng ta đã giết 100 triệu người của chúng, và sẽ còn giết nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ đẫy người Cơ Đốc vào chiến tranh bằng cách khai thác lòng tự hào quốc gia và sự ngu xuẩn của chúng. Sau đó chúng sẽ tàn sát lẫn nhau để trống chỗ cho dân của chúng ta.
Wars are the Jews harvest, for with them we wipe out the Christians and get control of their gold. We have already killed 100-million them, and the end is not yet. We shall drive the Christians into war by exploiting their national vanity and stupidity. They will then massacre each other, thus giving room for our own people.
- Alejandro Jodorowsky: Người Ả-rập có một Thượng Đế, người Do Thái có một Thượng Đế, và người Công Giáo lại có một Thượng Đế khác nữa! Và tất cả họ đều cho rằng họ thờ một Thượng Đế duy nhất. Ngu xuẩn!
The Arabs have a God, the Jews have another, and the Catholics have another! And they're all fighting to maintain that they worship the one real God. Idiots!
- Dio Cassius (Roman History): Người Do Thái tàn sát cả người Hy Lạp lẫn người La Mã. Họ ăn thịt nạn nhân, lấy ruột nạn nhân làm thắt lưng, và lấy máu của họ để trét lên người... Tổng cọng có 220,000 người chết ở Cyrene, 240,000 chết ở Cyprus, và đó là lý do tại sao ngày nay không một người Do Thái nào đặt chân đến Cyprus.
The Jews were destroying both Greeks and Romans. They ate the flesh of their victims, made belts for themselves out of their entrails, and daubed themselves with their blood… In all, 220,000 men perished in Cyrene and 240,000 in Cyprus, and for this reason no Jew may set foot in Cyprus today.
- Aquinas, Thomas, Saint: Không nên để người Do Thái giữ những gì họ đã lấy của người khác bằng cách cho vay cắt cổ; tốt nhất là buộc họ phải lao động để kiếm sống thay vì chẳng làm gì cả ngoại trừ làm người hà tiện.
The Jews should not be allowed to keep what they have obtained from others by usury; it were best that they were compelled to work so that they could earn their living instead of doing nothing but becoming avaricious.
- Pope Clement VIII: Cả thế giới đau khổ vì nạn cho vay cắt cổ, độc quyền và lường gạt của người Do Thái.
All the world suffers from the usury of the Jews, their monopolies and deceit. They have brought many unfortunate people into a state of poverty.
- Franz Liszt: Đến lúc mọi quốc gia có người Do Thái sinh sống sẽ phải đặt ra vấn đề tống xuất họ, một vấn đề sinh tử, sức khỏe hay bệnh mãn tính, hòa bình hay rối loạn xã hội triền miên.
The day will come when all nations amidst which the Jews are dwelling will have to raise the question of their wholesale expulsion, a question which will be one of life or death, good health or chronic disease, peaceful existence or perpetual social fever.
- Martin Luther: Nhưng người Do Thái rất ngoan cố không chịu nghe ai cả; mặc dù có chứng cớ rõ ràng họ vẫn không nhường một bước. Đó là một giống dân độc hại. Áp chế mọi người bằng cho vay cắt cổ và cướp bóc. Nếu họ cho một ông hoàng hay một quan tòa một ngàn đồng thì họ bóc lột lại 20 ngàn từ các thần dân. Chúng ta phải cảnh giác họ.
But the Jews are so hardened that they listen to nothing; though overcome by testimonies they yield not an inch. It is a pernicious race, oppressing all men by their usury and rapine. If they give a prince or magistrate a thousand florins, they extort twenty thousand from the subjects in payment. We must ever keep on guard against them.
- Maria Theresa: Kể từ nay, không một người Do Thái nào, bất luận dưới tên nào, được phép ở lại đây mà không được phép của tôi. Tôi biết không có một thứ sâu bọ nào gây nhiễu bên trong quốc gia bằng giống dân nầy; họ bần cùng hóa dân chúng bằng cho vay cắt cổ và tiến hành mọi thủ đoạn mà người lương thiện ghê tởm. Do đó chúng phải bị trục xuất khỏi đây càng nhiều càng tốt.
Henceforth no Jew, no matter under what name, will be allowed to remain here without my written permission. I know of no other troublesome pest within the state than this race, which impoverished the people by their fraud, usury and money-lending and commits all deeds which an honorable man despises. Subsequently they have to be removed and excluded from here as much as possible.
- Wilhelm II: Một người Do Thái không thể là một người ái quốc thực sự. Họ là một cái gì khác, giống như một loại côn trùng xấu. Phải cách ly họ ra khỏi nơi mà họ có thể gây hại. Do Thái là nguồn gốc của Bolshevism ở Nga và ở Đức.
A Jew cannot be a true patriot. He is something different, like a bad insect. He must be kept apart, out of a place where he can do mischief.... The Jews are responsible for Bolshevism in Russia, and Germany too.
- Cardinal Mindszenty: Những kẻ gây rối ở Hungary là Do Thái... Họ triệt hạ tinh thần quốc gia của chúng ta và họ là những thủ lãnh của băng đảng cách mạng đang hành hạ Hungary.
The troublemakers in Hungary are the Jews… they demoralize our country and they are the leaders of the revolutionary gang that is torturing Hungary.
- Jewish Encyclopedia, Vol. IX: Chứng ngông cuồng loạn thần kinh hình như đang thịnh hành nhất. Một số y sỹ Do Thái nhiều kinh nghiệm đã đi xa đến độ cho rằng đa số người Do Thái là những kẻ ngông cuồng và loạn thần kinh.
Hysteria and neurasthenia appear to be most frequent. Some physicians of large experience among the Jews have even gone so far as to state that most of them are neurasthenic and hysterical.
- Charles A. Weisman: Từ khi người Do Thái đặt ra tội danh mạ lị bài Do Thái trong thập niên 1880, tội danh đó được khai thác để bảo vệ tiền bạc, các tổ chức, tuyên truyền, và nói láo của Do Thái, cho nên ngày nay từ ngữ đó giống như nọc rắn làm tê liệt thần kinh hệ của người ta. Thậm chí chữ "Jew" cũng phải tránh nói trừ phi được dùng trong một văn mạch thuận lợi và tích cực.
Ever since the Jews invented the libel charge of ‘anti-Semitism’ in the 1880s it has been built up with Jewish money, organizations, propaganda, and lies (such as the Holocaust- Holohoax), so that now the word is like snake venom which paralyzes one’s nervous system. Even the mention of the word ‘Jew’ is shunned unless used in a most favorable and positive context.
- Samuel Roth: Tinh thần bài Do Thái mang tính bản năng nên nó hiển nhiên được xem như một trong những bản năng sơ khai của nhân loại, một trong những bản năng quan trọng giúp chủng loại tự vệ khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn... Không như Do Thái cố làm cho thế giới tin theo, tinh thần bài Do Thái không phải là một định kiến hành động. Đó là một bản năng bẩm sinh sâu kín của mỗi người.
Anti-Semitism is so instinctive that it may quite simply be called one of the primal instincts of mankind, one of the important instincts by which the race helps to preserve itself against total destruction... Anti-Semitism is not, as Jews have tried to make the world believe, an active prejudice. It is a deeply hidden instinct with which every man is born.
- Rabbi Felix Mendlesohn: Đệ Nhị Thế Chiến được tiến hành để bảo vệ những nguyên lý căn bản của Do Thái Giáo.
The Second World War is being fought for the defense of the fundamentals of Judaism.
- Maurice Samuels: Những người Do Thái chúng tôi là những kể phá hoại và tiếp tục là những kẻ phá hoại. Làm gì thì làm bạn cũng sẽ không thỏa mãn được những yêu cầu và nhu cầu của chúng tôi.
We Jews, we are the destroyers and will remain the destroyers. Nothing you can do will meet our demands and needs. We will forever destroy because we want a world of our own.
- Paul Warburg (Jewish Banker): Chúng ta sẽ có một chính phủ toàn cầu dù quý vị có thích hay không. Câu hỏi duy nhất là chính phủ đó sẽ được hoàn tất bằng chinh phục hay đồng thuận.
We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent.
- Les Nouvelles Litteraires (February 10, 1940): Cho dù người Do Thái chúng tôi không có mặt với bạn trong những chiến hào về mặt vật lý đi nữa thì chúng tôi vẫn có mặt với bạn về mặt tinh thần. Đây là cuộc chiến của chúng tôi và bạn đang chiến đấu cho chúng tôi.
Even if we Jews are not bodily with you in the trenches, we are nevertheless morally with you. This is OUR WAR, and you are fighting it for us.
- Walter Cronkite: Nhiệm vụ của chúng không phải là nói sự thực; chúng ta là những người định hình dư luận.
Our task is not to tell the truth; we are opinion molders.
- Reginald McKenna: Tôi ngại rằng người công dân bình thường sẽ không thích ai nói rằng những ngân hàng có thể và thực sự tạo ra tiền... Và những ai kiểm soát tín dụng của quốc gia người đó điều khiển chính sách của chính phủ và nắm trong tay số phận của dân chúng.
I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can, and do, create money…And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hands the destiny of the people.
- Baruch Levy: Cộng đồng Do Thái nói chung sẽ là Chúa Cứu Thế của chính họ. Họ sẽ đô hộ thế giới bằng cách phân hóa các chủng tộc khác, bằng loại bỏ biên giới, tiêu diệt quân chủ, và thiết lập một nền cộng hòa thế giới trong đó Do Thái sẽ có mặt khắp nơi để thực thi đặc quyền công dân của họ. Trong trật tự thế giới mới đó, Con Cái Israel sẽ cung ứng tất cả những lãnh tụ mà không gặp phải một đối kháng nào. Những chính phủ nào của những giống dân khác tạo thành nền cộng hòa thế giới sẽ sụp đổ dễ dàng vào tay người Do Thái. Sau đó có thể những nhà cai trị Do Thái sẽ hủy bỏ tư sản, và sẽ xử dụng mọi tài nguyên quốc gia khắp mọi nơi. Như thế lời hứa trong Thánh Kinh Do Thái sẽ được thực hiện, trong đó có nói rằng, khi đến thời kỳ Chúa Cứu Thế, người Do Thái sẽ có tất cả tài sản của toàn bộ thế giới trong tay họ.
The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontier, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this new world order the Children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come the Jews will have all the property of the whole world in their hands.
- Henry Ford: Mục tiêu duy nhất của những nhà tài chánh - Do Thái - là kiểm soát thế giới bằng cách tạo ra nợ bất tận.
The one aim of these financiers is world control by the creation of inextinguishable debt.
- Woodrow Wilson: Từ khi tôi bước vào chính trị có những người tâm sự với tôi về những quan điểm của họ. Một số trong những người nầy ở Hoa Kỳ lo sợ một cái gì đó. Họ biết có một quyền lực ở đâu đó, một quyền lực rất tinh tế, được tổ chức rất chặt chẽ, rất hoàn chỉnh và cùng khắp nên tốt hơn đừng nói lớn khi chỉ trích nó.
Since I have entered politics I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of these men in the United States are afraid of something. They know there is a power somewhere, a power so subtle, so organized, so complete and pervasive that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.
- Tzipora Menache, Israeli Spokeswoman: Quý vị biết rất rõ, và những người Mỹ ngu xuẩn cũng biết rất rõ, rằng chúng ta kiểm soát chính phủ của chúng, bất luận ai ngồi trong Tòa Bạch Ốc. Như quý vị thấy, tôi biết và quý vị biết rằng không một tổng thống Mỹ nào có thể đủ tư cách thách thức chúng ta cho dù chúng ta có làm chuyện khó tin. Chúng nó - bọn Mỹ - có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta kiểm soát quốc hội, chúng ta kiểm soát truyền thông, chúng ta kiểm soát kỹ nghệ giải trí, và chúng ta kiểm soát mọi thứ ở Mỹ. Ở Mỹ, bạn có thể chỉ trích Thượng Đế, nhưng bạn không thể chỉ trích Israel..
You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can't criticize Israel..
- Hillary Clinton: Chúng tôi nhận nhiều khuyến cáo của Hội Đồng (Do Thái), nên điều nầy sẽ có nghĩa là lúc nào tôi cũng sẽ được bảo nên làm gì và nghĩ gì về tương lai.
We get a lot of advice from the Council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future.
- Albert Einstein: Có hai trị vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người; và về vũ trụ thì tôi không chắc mấy.
Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.
- Soren Kierkegaard: Có hai cái ngu. Ngu thứ nhất là tin điều bậy; ngu thứ nhì là không chịu tin điều đúng.
There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true; the other is to refuse to believe what is true.