Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
OTHELLO BOARD GAME

ATTENTION: The higher the level of difficulty the slower compputer's response time. Please be patient.
Level Black: White:

Othello Board Game

Othelo (Còn được gọi là Reversi) là một trò chơi điện tử gồm 64 ô trên một bàn đấu với 8 ô mỗi cạnh. Những quân cờ màu trắng thuộc computer và màu đen thuộc người tham gia. Khi khởi đấu, bàn cờ đặt sẵn hai quân trắng và hai quân đen. Quân đen đi trước. Qui ước cuộc chơi cho cả hai bên đen và trắng như sau:
- Chỉ được bấm vào một ô trống
- Bên cạnh ô trống đó phải có một quân trắng hay nhiều quân trắng đi liền với nhau trên một đường thẳng theo chiều ngang, dọc, hay chéo và chấm dứt với một ô đen.
- Những quân trắng trên hàng đó sẽ bị lật thành màu đen.
- Những quân trắng khác nằm trên bất kỳ hàng nào có chứa quân đen vừa bấm vào cũng sẽ chịu chung số phần nếu có đội hình như hàng đầu tiên bị lật.
- Những ô hợp lệ nói trên được computer hướng dẫn bằng những hình vuông màu xanh nhạt.
- Khi không còn ô nào hợp lệ để đi thì computer sẽ báo để đối phương phải nhường cho bên kia đi tiếp. Trường họp nầy cũng áp dụng cho computer.
- Nếu bên kia cũng không còn đường đi thì GAME OVER và bên nào có nhiều quân hơn trên bàn cờ sẽ thắng, bằng không thì hòa.
- Người tham gia có thể chọn ba trình độ (level of difficulty) để thi đấu: Intermediate (trung bình), Advanced (cao), và Super (siêu). Trên nguyên tắc, lập trình nầy cho phép những trình độ cao hơn, nhưng, xét theo khả năng trung bình của các máy tính, những trình độ cao quá sẽ làm cho máy chạy chậm và dễ gây chán nản đồng thời không tạo cho người tham gia một cơ hội thắng được máy.
- Nếu muốn đi lại từ đầu xin bấm vào nút NEW GAME.
- Nên thường xuyên theo dõi số điểm trên ô có ghi chữ White và Black ở góc phải trên.
- Do phải tính toán nước đi tối ưu nên đôi khi computer đáp ứng hơi chậm, nhất là với trình độ cao. Xin vui lòng kiên nhẫn chờ.

Chiến lược căn bản
Đây là tầm quan trọng chiến lược của các ô xếp theo thứ tự ưu tiên:
- Những ô ở bốn góc. Nếu không chiếm được những ô nầy thì nên tránh những ô tiếp giáp với chúng;
- Những ô không tiếp giáp với một hay nhiều ô trống;
- Những vô ven bìa.
- Nên chọn những ô có tác dụng trên nhiều đường thẳng khác nhau.
- Nếu không có những giao lộ như thế thì nên chọn hướng nào có nhiều quân đối phương nhất để tiêu diệt.
** Dựa trên những nguyên tắc trên, hãy tiên đoán đối phương sẽ hành động ra sao trước khi quyết định nước đi.