Dinh Song

Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyern Tập I
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
Khảo Luận Chính Trị
* Chủ Nghia Lưu Manh I
* Chủ Nghia Lưu Manh II
* Chủ Nghia Lưu Manh III
* Chủ Nghia Lưu Manh IV
* Chủ Nghia Lưu Manh V
* Hỗn Loạn Thế Giới Mới
* Chân Tướng Hollywood
* Mặt Trái Hệ Thống Chính Trị HK
* Kỷ Nguyên Âm Mưu
* Ma Túy, Dầu Mỏ, và Chiến Tranh
* Chết Dưới Tay Trung Quốc
* Trung Quốc sẽ Sụp Đổ
* Thế Giới Hậu Hoa Kỳ
* Không tưởng, nhân tố băng hoại của HK
* Hoa Kỳ trước hiểm họa phá sản 
Kinh Tế & Địa Ốc
* Kinh Tế Đại Cương Tập I
* Kinh tế Darwin -
* Địa Ốc Đại Cương

Sắp Xuất Bản
* Trật Tự Bạo Hành
CHECKERS BOARD GAME
Use mouse click to move a piece.
Chiến lược căn bản
- Chủ động tấn công: hạ quân đối phương khi nào có thể làm được.
- Liên kết quân để có hậu vệ nhắm tránh bị đối phương tấn công.
- Nên cố giữ đông quân ở hàng sau cùng để tránh đối phương tiến vào cung đình lên vua.
- Ưu tiên tiêu diệt quân vua đối phương vì quân nầy rất lợi hại, đồng thời tìm mọi thời cơ tiến quân để tạo quân vua của mình.
- Tìm cách truy cản đối phương.
- Không ngần ngại thí quân nếu sau đó bạn có thể tiêu diệt lại một hay nhiều mục tiêu.
** Đỉnh Sóng sẽ vô cùng cảm tạ nếu nhận được ý kiến đóng góp; đó là điều kiện để chúng tôi sửa lỗi và cải thiện công trình.
LUẬT CHƠI

Tổng quát: Mỗi bên có 12 quân được xếp theo đội hình như trên. Bên vàng của người chơi và đi trước; bên trắng thuộc computer. Ngoại trừ quân vua, quân mỗi bên chỉ đi được một bước vào ô trống. Quân vàng đi về hướng tây bắc hoặc đông bắc; quân trắng đi về hướng tây nam hoặc đông nam như hình bên cạnh. Cả hai bên đều đi trong các ô màu xanh đậm.
Nhảy quân: Nhảy quân khi có quân đối phương ở ô kết tiếp và ô theo sau ô đó là một ô trống. Ngoại trừ quân vua, quân vàng nhảy về hướng tây bắc hoặc đông bắc; quân trắng nhảy về hướng tây nam hoặc đông nam như hình bên cạnh. Ô trung gian sau đó biến mất.
Nhảy tiếp: Sau khi nhảy quân lần đầu, nếu đội hình tiếp theo tương tự như đội hình vừa rồi thì quân cờ đó có thể nhày tiếp với những quy định như trước. Bước nhảy tiếp của cả bên trắng và bên vàng đều do computer thực hiện.
Quân vua: Khi quân vàng đến được hàng trên cùng hay quân trắng đến được hàng dưới cùng, quân cờ đó trở thành quân vua của mỗi bên với hình vương miện. Quân vua được quyền di chuyển tự do theo bốn hướng đông bắc, đông nam, tây bắc, và tây nam.
Game over: Bên nào hết nước đi sẽ thua. Nếu muốn hủy bỏ nước đi vừa rồi thì bấm nút UNDO. Muốn đi lại từ đầu thì bấm nút NEWGAME hoặc RESIGN.