TUYỂN TẬP I THƠ DỊCH VĨNH AN
CHARLES BAUDELAIRE
(Au lecteur, La Géante, Hymne a la Beauté, Hymne a la Beauté, Parfum Exotique, Élévation, Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle, Correspodances, Sed Non Satiata, Avec ses Vêtements ondoyants, Le Serpent qui danse, La Muse Malade, La Muse Vénale, De Profundis Clamavis, Le Mauvais Moine, Le Vampire, L’Ennemi, Le Guignon, Remords Posthume, La Vie Antérieure, Le Chat, Bohémiens en Voyage, Duellum, L’Homme et la Mer, Le Possédé, La Beauté, Un Fantome, Tout etière, Semper Eadem, Le Flambeau Vivant...)
(L’Aube Spirituelle, Spleen 3, Harmonie du Soir, Spleen 4, Ciel brouillé, Obsession, Causerie, L’Horloge, Chant d’Automne, A une Passante, Sisina, L’Âme du Vin, A une Dame Créole, Le Revenant, Le Vin du Solitaire, Tristesses de la Lune, Le Vin des Amants, Les Chats, La Destruction, Les Hiboux, Les Deux Bonnnes Soeurs, Sépulture, La Fontaine de Sang, Le Mort Joyeux, L’Amour et le Crâne, Le tonneau de la haine, La Mort des Amants, La Cloche Fêlée, La Mort des Pauvres, La Mort des Artistes...)
Dinh Song

Âm Nhạc
* Music CD Album #1
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyern Tập I
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
Khảo Luận Chính Trị
* Chủ Nghia Lưu Manh I
* Chủ Nghia Lưu Manh II
* Chủ Nghia Lưu Manh III
* Chủ Nghia Lưu Manh IV
* Chủ Nghia Lưu Manh V
* Hỗn Loạn Thế Giới Mới
* Chân Tướng Hollywood
* Mặt Trái Hệ Thống Chính Trị HK
* Kỷ Nguyên Âm Mưu
* Ma Túy, Dầu Mỏ, và Chiến Tranh
* Chết Dưới Tay Trung Quốc
* Trung Quốc sẽ Sụp Đổ
* Thế Giới Hậu Hoa Kỳ
* Không tưởng, nhân tố băng hoại của HK
* Hoa Kỳ trước hiểm họa phá sản 
Kinh Tế & Địa Ốc
* Kinh Tế Đại Cương Tập I
* Kinh tế Darwin -
* Địa Ốc Đại Cương

Lời Nhắn
Thay lời cảm tạ dành cho các nghệ sỹ đã, đang, hoặc sẽ cộng tác với Đông Yên, chúng tôi sẵn sàng giúp dựng các công trình âm nhạc của các bạn lên CD và phát hành trên AMAZON theo thỏa thuận đôi bên. - Dinh-song@att.net