XÃ HỘI ĐEN
Please unlock pictures Please unlock pictures <
Please unlock pictures Please unlock pictures
Please unlock pictures
Nối vòng tay lớn

Rừng núi hôm nay hết còn chỗ chui.
May sao thằng chó chết Mỹ cuốn gói sang Tàu.
Mặt đất bao la, chị em ta về,
gặp nhau mừng như chó đói quay cuồng trời rộng.
Bàn tay ta siết nuốt tròn một vòng Việt Nam.
Cờ thắm máu ta tru ngày ngày.
Giòng máu sói xơi tim đồng loại.
Diệt tình người trong biển máu.
Người lớp lớp đua nhau ra biển.
Người lớp lớp theo nhau vô tù.
Đời đổi đời chó lên ngôi.
Từ Bắc vô Nam tay cầm cái bao;
tay kia cầm một dao găm cầm xích với xiềng.
Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo,
Từ quê nghèo lên phố lớn,
Vét vơ tha hồ Miền Nam gấm vóc,
Mang về cho đầy thủ đô.
Please unlock pictures