TRANG CHÍNH TRỊ/KINH TẾ

ĐIỂM SÁCH * "Nghịch Lý Trump" * "Vụ kiện dân sự New York" * "Nếu Ô. Donald Trump thắng cuộc?" * "Tối Cao Pháp Viện:" Nghi Án hay Huyền Thoại -I * "Tối Cao Pháp Viện:" Nghi Án hay Huyền Thoại -II * RAND REPORT * Ukraine và các tập đoàn cá mập I * Ukraine và các tập đoàn cá mập II * Ukraine và các tập đoàn cá mập III * Karl Marx & Sully Proudhome - PPC * Chủ Nghĩa Lưu Manh * Bản Tự Khai Donald Trump * Do Thái và Huyền Thoại Trân Châu Cảng * Do Thái và Huyền Thoại 9/11 * Tiền Ảo - Digital Money * Sheldon Adelson và Donald Trump * Hồ Sơ Thuế của TT Trump * Hiện Tượng QAnon * Bill Gates và Covid-19 * Covid-19 và những góc tối kịch bản * Truất Phế: Âm mưu của Do Thái * Chủ Nghĩa Lưu Manh * Bản Cáo Trạng Tham Ô của Trump * Israel và âm mưu Lavon Affair * Israel và vụ tàu USS Liberty * Israel và Chính Trị Hoa Kỳ * Do Thái và Thảm Họa FUKUSHIMA * Bên lề Bầu Cử 2016 IV * Hiện Tượng Đạt Lai Lạt Ma II * Hiện Tượng Đạt Lai Lạt Ma I * Bên lề Bầu Cử 2016 III * Bên lề Bầu Cử 2016 II * Bên lề Bầu Cử 2016 * Bức Tranh Toàn Cảnh * Do Thái và Thao Túng Xã Hội * Nghi án chiến Tranh Việt Nam * Biển Đông và Mưu đồ DoThái-TrungQuốc * Chan tướng Chương Trình Fulbright * Điện tín đàu hàng vô điều kiện * Chân tướng TT Đức Angela Markel * Chủ nghĩa Cộng Sản trá hình * Bilderberg Group, Rockefeller, và Cộng Sản * Âm Mưu của Dòng Họ Rothschild và Rockefeller * Sự thật về vụ đánh bom ở Oklahoma City 1995 * Sự thật về ISIS - III * Illuminati và Tam Điểm * Chân tướng Tổng Thống Mỹ: Bill Clinton * Chân tướng Tổng Thống Mỹ: Harry Truman * Chân tướng Tổng Thống Mỹ: Woodwow Wilson * Chân tướng Cộng Sản của John Kerry * Do thái cai trị Hoa Kỳ * Cấu kết giữa Do Thái và Đức Quốc Xã * Vatican và vấn đề cải cách * Waco: tự tử tập thể hay thảm sát tập thể? * Phương trình Bill Gates * Benghazi: sự thật bị ém nhẹm * Hệ thống siêu quyền lực Illuminati * Quần Đảo GULAG và tội ác Do Thái * Hiện tượng Donald Trump - I * Ai giết John F. Kennedy? - I * Ai giết John F. Kennedy? - II * Sự thật về Bản Tuyên Ngôn Cộng sản * Sự thật về ISIS - I * Sự thật về ISIS - II * Killing America * Do Thái và đàn áp tự do ngôn luận * Xã hội Do Thái hóa * Chủ Nghĩa Độc Tài Mềm * Kịch bản Sống chung Hòa bình Mỹ, Nga, Tàu * Bầu cử và quảng cáo TV * Chân tướng Quỹ Dự Trữ Liên Bang: Do Thái * Rockefellers, vua dầu hỏa thế giới * Rockefellers và âm mưu thống trị thế giới * Ai tấn công Charlie Hebdo? * Do Thái kiểm soát 96% truyền thông thế giới * Do Thái và Trung Quốc * Những trùm Cộng Sản Do Thái * Obama: Tổng Thống Do Thái đầu tiên của Mỹ * Cội nguồn Do Thái của John Kerry * Tam Giác Quỷ Mỹ+Tàu+DoThái * Con Bạch Tuộc Do Thái * 9/11: Do Thái là thủ phạm * Nghi Án Miến Điện và Bắc Hàn * Xã Hội Đen *
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
Open Letter to President Barack Obama
Open Letter to President Barack Obama, V. 2 (Emailed on 4/20/2016)


Black April 2016

Mr. President of the United States:

This is another version of an open letter addressed to The White House last year. The version relates to your upcoming visit to Vietnam, probably scheduled sometime in May 2016. Among other objectives, the visit might serve (i) to implicitly commemorate a posteriori the BLACK APRIL in favor of the Hanoi regime, (ii) to implicitly commemoratea posteriori the 20th Anniversary of the U.S. Jew-controlled government normalizing its relations with that Communist regime, and (iii) to officially celebrate the initial success of the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP).

(1) The Black April

It remains the ever-bleeding wound of the non-Communist Vietnamese. It reminds the U.S. Jew-controlled government turning its back on South Vietnam, subjugating Vietnam to Red China, and putting our whole country under one of the world's barbarous political regimes. Only mindless and ruthless human beings could regard this horrible event as a historical landmark. Wake up, please, and take into account the millions of Vietnamese pushed out to the ocean more than 40 years ago. Also please bear in mind other millions incarcerated in concentration camps while having their properties ransacked by the communists. Throughout those 40 years, you and your likes never mentioned a single word about those tragic and shameful ordeals whereas, every year since 2001, you and your likes keep whining about the 9/11 events, just to accuse scapegoats while the real culprits stay at large, untouched, revered, and extolled: Israel, Mossad, CIA and their accomplices in the American Legislative and Executive. I do not say that; M.S. King and some other American authors do. You wouldn't gain much to revive our unfortunate people's historic wound.

(1) The 20th Anniversary of the U.S. Jew-controlled government normalizing its relations with the Hanoi Communist regime

Joining Hanoi to commemorate this event wouldn't be unlike stabbing the Vietnamese Refugee Community around the world in the back one more time for the sake of World Jewry, not for American interests or the Vietnamese people's. As far as concerns the Vietnam War, genuine post-war reconciliation should have meant reconciliation with those who were subjected to undue losses resulting from both the Communist side and American side, specifically, from their conspiracy to sell Vietnam out to Red China via the VN Communist Party. Instead of speaking out to make an apology to the Vietnamese people as a whole, you and your likes take side with their killers and enjoy making money on their back. Instead of rendering to the South Vietnamese Regime what belongs to it, you and your likes give the totalitarian regime the kiss of life as an attempt to sustain and prolong the communist subjugation on our poor people. You and your likes treat the Vietnamese Community as a daycare, tentatively paralleling the way the Communists treat their citizens as zoo animals. Besides, your administration rather represents a sordid extension of Bill Clinton's. As John Cirrucci puts it, Bill Clinton was made from the ground up by the Company of Loyola to be a Weapon of Mass Destruction aimed at the heart of the American people. They would later do much worse with a puppet President who has been so completely manufactured some seriously question if he was conceived in a test-tube. That scenario seems to corroborate a statement of Tzipora Menache, an Israeli spokeswoman: You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can't criticize Israel...

(3) The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP)

Like other post-Regan presidents, you do not seem to rule America as an elected American President; a Shadow Government or a Deep State does. Here again, I do not say that, Peter Dale Scott and some other American authors do:
"Beneath the orderly façade of the American government lies a complex network, only partly structural, linking Wall Street influence, corrupt bureaucracy, and the military-industrial complex. Here lies the true power of the American empire: This behind-the-scenes web is unelected, unaccountable, and immune to popular resistance. Peter Dale Scott calls this entity the deep state, and he has made it his life’s work to write the history of those who manipulate our government from the shadows. Since the aftermath of World War II, the deep state’s power has grown unchecked."
TPP then would be nothing other than an instrument for World Jewry to sell debts and blood with Vietnamese red kleptocracy's complicity. The sole beneficiary of this TPP, if any, would be no other than that red kleptocracy, not Vietnam as a people. Like World Bank, International Monetary Fund, and World Trade Organization, TPP is nothing but a Jew-controlled financial, mercantilist, and globalist scheme, or, more specifically, one of the most efficient channels toward World Jewry's New World Order. The America you serve, indeed, couldn't be better described than as follows.
“We are now in a free fall toward old-fashioned oligarchy; noxious, thieving and tyrannical. America, the world’s premier template for democracy and a robust middle class, is now listing toward oligarchy and corporate kleptocracy. America today is looking more and more like a colonial economy, with a system increasingly tilted toward enriching the wealthy 1 percent and serving the mercantile needs of multinational corporations with little allegiance to our country.” – Robert Kennedy Jr.
All of those above-mentioned objectives, in fact, reflect some of the impacts of American self-destruction, the dark side of American policies toward Vietnam, going against the Vietnamese Communist-stricken and Jew-exploited people. As Abraham Lincoln put it, "America will never be destroyed from the outside. If we falter and lose our freedoms, it will be because we destroyed ourselves."
That self-destruction started more than a century ago with the FDR and Harry Truman Administrations. Richard Nixon/Henry Kissinger, Bill Clinton, George W. Bush, you and John Kerry stand out as that self-destruction's prominent contributors. Your Administration barely serves American interests. The world you and your likes are leading us to sure is a conspiracy world – the Jew-run New World Order.
Please stop saying, "Vietnam human rights are better now than ever." Nobody buys that lie except you, the Jews, Americongs, John McCain, Bill Clinton, and, particularly, your two comrades Kerry and Osius. We the Vietnamese have had enough with Henry Kissinger and his likes, still remembering what they did to the unfortunate South Vietnamese Regime more than 40 years ago, barely capable of getting rid of that chronic Jewish syndrome. "Communism is Jewish" (and vice-versa?). Here again, it's Rabbi Stephen Wise that said that, not me.
Mr. President, you and your likes have been building America with jBankers' and Red China's pocket money. As Jonathan Swift puts it, "They have his soul, who have his bonds." When should be the Ultimate Foreclosure? Please stop playing games with your China containment sham and your pivoting-to-Asia farce. As a Western saying goes, "If you can't beat them, join them." The Korean War and the Vietnamese War proved Uncle Sam's inability to beat Red China, even when the latter was still on the tree. Since the last days of the Vietnam War, indeed, Uncle Sam has joined his foe at the expense of the rest of the world and, especially, on the back of the Vietnamese people. You are leaving the White House, after casting thunderous shadows over American history, submersed into darkness all the more by your Nobel Prize. We the non-Communist Vietnamese barely owe you anything but bitter frustration. Please bear it in mind that, in the first place, America has room for you on Mount Rushmore, anyway, so there's no need for trying hard to get your statue alongside Ho Chi Minh's or Mao Tse Tong's.
I apologize for any inconvenience you might have.

Sincerely,

Dong Yen