THI CA ANH MỸ


* Stopping by Woods on a Snowy Evening * The Road not Taken * An Old Man's Winter Night * My November Guest * Meeting and Passing * Birches * Asking for Roses * Because I could not stop for Death * It was not death, for I stood up * We Grow Accustomed to the Dark * Ode to a Nightingale * Ode toa Grecian Urn * To Autumn * Ode to Melancholy * Ode to Indolence * Ode to Psyche * Sonnet 18 * Sonnet 29 * Sonnet 30 * Sonnet 33 * Sonnet 2 * Sonnet 14 * Sonnet 15 * Sonnet 33 * Sonnet 35 * Sonnet 44 * Sonnet 46 * Sonnet 55 * Sonnet 56 * Sonnet 57 * Sonnet 61 * Sonnet 71 * Sonnet 73 * Sonnet 75 * Sonnet 104 * Sonnet 116 * She Walks in Beauty * The Solitary Reaper * I Wander Lonely as a cloud * The world is too much with us * My Heart Leaps Up * Ozymadias * Ode Ode to the West Wind * The Second Coming * The Lake Isle of Innisfree * When You Are Old * Uphill * Sudden Light
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
JOHN KEATS (1795-1821)

John Keats (1795-1821) là một nhà thơ Anh, và là một trong những khuôn mặt hàng đầu thuộc thệ hệ thứ nhì của những nhà thơ lãng mạn Anh, cùng với Lord Byron và Percy Bysshe Shelley, mặc dù công trình của ông chỉ được xuất bản bốn năm trước khi ông qua đời vì bệnh lao khi hãy còn rất trẻ - ở độ tuổi 25. Không những thế, đời sống gia đình của ông bị tan nát vì cái chết của hai người em – một chết sau khi bỏ sang Hoa Kỳ và một chết vì bệnh lao như ông. John Keats là người trẻ nhất trong số sáu nhà thơ của phong trào thi ca lãng mạn Anh, nhưng ông là người qua đời đầu tiên. Khi khám phá mình cũng bị lao, tinh thần ông sụp đổ và cảm thấy như bị đọa đày trong đời sống và trong thi ca. Keats cảm thấy suy trầm vô tận và muốn người đời hãy đọc dòng chữ nầy trên mộ bia của ông, "Here lies one whose name was writ in water" (Nơi an nghĩ của một linh hồn mà tên tuổi được viết trong nước.) Có thể ông nghĩ rằng thơ của ông rồi sẽ bị người đời quên đi. Thực vậy, thơ ông không được các nhà phê bình đón nhận rộng rãi trong lúc sinh thời của ông. Về sau văn học Anh ghi nhận John Keats như một thiên tài bạc mệnh, bị ngược đãi và ruồng bỏ trong xã hội quý tộc Anh thời đó. Tuy nhiên, tiếng tăm của ông tăng dần sau khi ông qua đời và vào cuối thế kỷ 19. Ông đã trở thành một trong những nhà thơ được yêu thích nhất của Anh. Tiếc rằng ông không sống để biết một điều là hiện ông được tưởng nhớ như một trong những nhà thơ tầm vóc nhất trong lịch sự văn học Anh. Năm 1819 được các học giả xem là năm "được mùa" (fertile year) hay "năm sống" (living year) của John Keats. Chỉ trong vòng vài tháng, ông đã viết năm tụng ca (Ode) khiến ông nổi tiếng: (i) "Ode to Psyche," (ii) "Ode on Indolence," (iii) "Ode on Melancholy," (iv) "Ode to a Nightingale"(v) "Ode to a Grecian Urn." Ông qua đời khoảng hai năm sau đó. Chúng ta thử thưởng thức một trong năm kiệt tác nói trên của John Keats: "Ode to Psyche." - Đông Yên

Xin tìm đọc
Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ
Đã phát hành trên Amazon
Nhà sách Tự Lực [(714) 531-5290] và các nhà sách VN tại Hoa Kỳ
Email: dinh-song@att.net