THI CA ANH MỸ


* Stopping by Woods on a Snowy Evening * The Road not Taken * An Old Man's Winter Night * My November Guest * Meeting and Passing * Birches * Asking for Roses * Because I could not stop for Death * It was not death, for I stood up * We Grow Accustomed to the Dark * Ode to a Nightingale * Ode toa Grecian Urn * To Autumn * Ode to Melancholy * Ode to Indolence * Ode to Psyche * Sonnet 18 * Sonnet 29 * Sonnet 30 * Sonnet 33 * Sonnet 2 * Sonnet 14 * Sonnet 15 * Sonnet 33 * Sonnet 35 * Sonnet 44 * Sonnet 46 * Sonnet 55 * Sonnet 56 * Sonnet 57 * Sonnet 61 * Sonnet 71 * Sonnet 73 * Sonnet 75 * Sonnet 104 * Sonnet 116 * She Walks in Beauty * The Solitary Reaper * I Wander Lonely as a cloud * The world is too much with us * My Heart Leaps Up * Ozymadias * Ode Ode to the West Wind * The Second Coming * The Lake Isle of Innisfree * When You Are Old * Uphill * Sudden Light
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
WILLIAM YEATS (1865 - 1939)

William Butler Yeats sinh ngày 13/6/1865 và qua đời vào ngày 28/1/1939. Ông là một nhà thơ Ái Nhĩ Lan và là một trong những khuôn mặt hàng đầu của văn học thế kỷ 20. Vốn là một cột trụ của cả văn học Ái Nhĩ Lan lẫn văn học Anh Quốc, ông đã giúp thành lập Nhà Hát Abbey Theater, và, trong những năm về sau trong đời, ông đã phục vụ như một Thượng Nghị Sỹ Ái Nhĩ Lan trong hai nhiệm kỳ và là một lực đẩy phía sau phong trào Irish Literary Revival cùng với Lady Gregory, Edward Martyn và những người khác.
Yeats sinh tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, theo học ở đó và ở London. Ông học về thơ khi hãy còn rất nhỏ khi không ông đam mê những câu chuyện huyền thoại và huyền bí Ái Nhĩ Lan. Những đề tài nầy xuất hiện trong giai đoạn đầu của công trình của ông, kéo dài đại để cho đến cuối thế kỷ 20. Tập thơ đầu tiên của ông được xuất bản vào năm 1889; và những bài thơ nhịp chậm và trữ tình của tập thơ nầy cho thấy ông chịu ảnh hưởng của Edmund Spenser, Percy Bysshe Shelley, và những nhà thơ thuộc nhóm Pre-Raphaelite Brotherhood. Từ năm 1990, thơ của Yeats trở nên hiện thực hơn và cụ thể hơn. Phần lớn ông từ chối những niềm tin siêu việt của thời trẻ của ông. Vào năm 1923, ông được trao giải Nobel Hòa Bình về văn chương.
Yeats dấn thân rất sâu vào chính trị ở Ái Nhĩ lan, và vào độ tuổi 20, bất chấp sự độc lập của Ái Nhĩ Lan đối với Anh Quốc, thơ ông vẫn phản ảnh một bi quan về tình trạng chính trị ở nước ông và phần còn lại của Âu Châu, song song với chủ nghĩa bảo thủ của những nhà thơ đồng chí hướng như ông ở London như T. S. Eliot và Ezra Pound. Công trình của ông sau 1910 chịu ảnh hưởng rất mạnh của Pound, trở thành hiện đại hơn về tính hàm súc và hình ảnh, nhưng Yeats không bao giờ từ bỏ sự trung thành tuyệt đối của ông với những hình thức thơ truyền thống. Suốt đời, ông có một khuynh hướng thần bí – rất rõ nét đối với một số độc giả - nhưng ông vấn có đủ tự do để thăng tiến triết lý độc đáo của ông, và thơ ông tiếp tục phát triển mạnh hơn khi ông về già.
Khi được bổ nhiệm vào chức Thượng Nghi Sỹ, ông được người ta nhớ đến như một lãnh tụ văn hóa quan trọng, một nhà viết kịch hàng đầu, và như một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của thế kỷ, và thuộc bất ký ngôn ngữ nào. Ông qua đời vào năm 1929 lúc 73 tuổi. - Đông Yên

Xin tìm đọc
Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ
Đã phát hành trên Amazon
Nhà sách Tự Lực [(714) 531-5290] và các nhà sách VN tại Hoa Kỳ
Email: dinh-song@att.net