THI CA ANH MỸ


* Stopping by Woods on a Snowy Evening * The Road not Taken * An Old Man's Winter Night * My November Guest * Meeting and Passing * Birches * Asking for Roses * Because I could not stop for Death * It was not death, for I stood up * We Grow Accustomed to the Dark * Ode to a Nightingale * Ode toa Grecian Urn * To Autumn * Ode to Melancholy * Ode to Indolence * Ode to Psyche * Sonnet 18 * Sonnet 29 * Sonnet 30 * Sonnet 33 * Sonnet 2 * Sonnet 14 * Sonnet 15 * Sonnet 33 * Sonnet 35 * Sonnet 44 * Sonnet 46 * Sonnet 55 * Sonnet 56 * Sonnet 57 * Sonnet 61 * Sonnet 71 * Sonnet 73 * Sonnet 75 * Sonnet 104 * Sonnet 116 * She Walks in Beauty * The Solitary Reaper * I Wander Lonely as a cloud * The world is too much with us * My Heart Leaps Up * Ozymadias * Ode Ode to the West Wind * The Second Coming * The Lake Isle of Innisfree * When You Are Old * Uphill * Sudden Light
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
EMILY DICKINSON (1830 - 1986)

Emily Elizabeth Dickinson là một nhà thơ Hoa Kỳ, sinh ngày 10/12/1830 tại Amherst, Massachusetts, và qua đời ngày 15/5/1886. Mặc du là một thành viên của một gia đình thượng lưu với những gắn bó rất mạnh với cộng đồng sở tại, Dickinson sống phần lớn đời mình như một người ẩn dật. Sau khi học ở Amherst Academy một vài năm khi còn trẻ, bà đã vào Tu Viện Mount Holyoke Female Seminary một thời gian ngắn trước khi về lại gia đình ở Amherst. Những cư dân địa phương xem bà là một người lập dị. Bà đã thể hiện một xu thế muốn đi tu rất rõ nét và được chú ý về thái độ không muốn có nhiều khách khứa đến thăm hay, về cuối đời, không muốn rời khỏi phòng ngủ của mình. Dickinson không lập gia đình, và phần lớn tình bạn giữa bà và những người khác đều hầu như hoàn toàn qua hàm thụ.
Mặc dù những người quen thân của Dickinson rất có thể biết về những viết lách của Dickinson, cho mãi đến sau khi bà qua đời vào năm 1886 ngời em gái của bà là Lavinia mới khám phá kho tàng thơ của bà; và lúc đó công chúng mới hay biết đến công trình của bà. Tuyển tập thơ đầu tiên của bà được xuất bản năm 1890 nhờ những người quen thân như Thomas Wentworth Higginson và Mabel Loomis Todd - mặc dù cả hai người nầy đã biên tập lại nội dung rất nhiều. Một tuyển tập đầy đủ và gần như nguyên tác của thơ bà lần đầu tiên ra mắt sau khi học giả Thomas H. Johnson xuất bản tập thơ The Poems of Emily Dickinson (1955). Bất chấp sự đón nhận không mấy thuận lợi và sự hoài nghi của một số người vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế ký 20 đối với kỹ năng văn học của bà, Dickinson hiện nay được hầu như mọi người xem là một trong những nhà thơ hàng đầu của Hoa Kỳ. - Đông Yên

Xin tìm đọc
Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ
Đã phát hành trên Amazon
Nhà sách Tự Lực [(714) 531-5290] và các nhà sách VN tại Hoa Kỳ
Email: dinh-song@att.net