EMILY DICKINSON
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII

Because I could not stop for Death - Miền Bất Diệt


Bài thơ Because I could not stop for Death là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Emily Dickinson, trong đó nhân vật của bài thơ kể lại cái ngày mà Tử Thần đến gạ gẫm bà. Trong đoản thơ đầu tiên, nhân vật cho biết bà quá bận nên không thể dừng lại để nghe Tử Thần (được nhân cách hòa thành người tán tỉnh), cho nên, vì lịch sự, Tử Thần đã dừng lại mời bà lên xe. Trong cỗ xe của Tử Thần, bà ngồi cùng với cả Tử Thần lẫn Bất Tử Thần (Immortality). Nhiều độc giả muốn biết tại sao Bất Tử Thần cùng đi chung trong xe, nhưng khi nghĩ đến những cách tán tỉnh thời Dickinson, người ta nhớ phải có người đi kèm. Trong trường hợp nào đi nữa, Dickinson vẫn xem Tử Thần và Bất Tử Thần là những bạn đồng hành. Đối tác nầy với Tử Thần cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà nhân vật trong bài thơ đã đặt nơi người tán tỉnh. Cho mãi đến cuối bài thơ, vì có sự tham chiếu đến Miền Bất diệt (Eternity), người ta mới có thể nhìn thấy chân tướng của Tử Thần. Thay vì cái bề ngoài phong nhã của một ngươi tán tỉnh, Tử Thần thực sự là một con ma cà-rồng cám dỗ. Có thể, vì quen với Kinh Thánh nên Dickinson gợi lên trường hợp Quỷ Satan giả dạng thành Chúa (tương tự như Tử Thần trong trường hợp nầy giả dạng thành người hào hoa tán tỉnh).
Trong đoản thơ thứ nhì, độc giả nhận ra rằng cuộc hành trình rất thong thả và nhân vật trong bài thơ không quan tâm đến chuyện bị gián đoạn trong cộng việc của mình vì Tử Thần quá lịch sự. Dọc đường, họ đi ngang qua đám học trò đang ra chơi và những cánh đồng lúa đang chín. Họ thậm chí còn đi trong khi mặt trời đang lặn – hay đúng hơn, mặt trời đã đi qua họ, vì họ đi quá chậm. Vì buổi chiều đang xuống nên khí lạnh cũng kéo về trong khi nhân vật trong bài thơ không chuẩn bị để mặc ấm. Họ đi đến gần một nghĩa địa, nơi mà nhân vật trong bài thơ đã nằm ở đó từ nhiều thế kỷ. Trong lãnh địa của Tử Thần, thời gian đi qua nhiều thế kỷ đối với nhân vật trong bài thơ, mặc dù thời gian đó có vẻ ngắn hơn ngày cuối cùng trong đời của bà khi lần đầu bà suy đoán cuộc hành trình của bà là đi về Bất Diệt (Eternity). - Đông Yên

<
Because I could not stop for Death
Because I could not stop for Death –
He kindly stopped for me –
The Carriage held but just Ourselves –
And Immortality.
We slowly drove – He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility –
We passed the School, where Children strove
At Recess – in the Ring –
We passed the Fields of Gazing Grain –
We passed the Setting Sun –
Or rather – He passed us –
The Dews drew quivering and chill –
For only Gossamer, my Gown –
My Tippet – only Tulle –
We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground –
The Roof was scarcely visible –
The Cornice – in the Ground –
Since then – 'tis Centuries – and yet
Feels shorter than the Day
I first surmised the Horses' Heads
Were toward Eternity –
Miền Bất Diệt
Tử Thần gọi nhưng tôi không dừng được –
Nên ông dừng, tử tế mời tôi lên –
Xe chỉ có chúng tôi và Thần Bất Tử.
Chúng tôi đi chầm chậm - chẳng gì nôn
Và tôi gác mọi việc làm dang dở
Gác thời gian giải trí của riêng tôi,
Chỉ vì muốn chìu ý Ngài Phong Nhã -
Chúng tôi qua trường học lúc giờ chơi
Khi chuông réo, trẻ con ùa tua tủa –
Chúng tôi qua những đồng lúa chín vàng –
Qua khi mặt trời đang lặn xuống –
Hay mặt trời đang qua mặt chúng tôi –
Sương xuống lạnh khiến toàn thân run rẩy
Khi trên mình chỉ áo mỏng, khăn sô –
Chúng tôi đứng trước căn nhà có vẻ
Như một gò đất mới nổi phình lên –
Mái không thấy – nóc chìm sâu trong đất –
Thì ra đây – bao thế kỳ qua rồi
Sao tôi thấy như mới vừa hôm trước
Tôi lần đầu suy đoán ngựa cùng xe
Đang từng bước đi về Miền Bất Diệt -

Xin xem toàn văn trong "Emily Dickinson Tuyển Tập I" - Đông Yên