GUITAR - PIANO - VIOLIN
Ru Ta Ngậm Ngùi - Violin ** Gọi Tên Bốn Mùa - Guitar ** Như Cánh Vạc Bay - Guitar ** Kỷ Vật Cho Em - Violin ** Người Ở Lại Charlie - Guitar ** Hẹn Hò - Violin ** Hai Mùa Noel - Violin ** Ngày Đó Chúng Mình - Violin ** Đêm Nhớ về Saigon - Violin ** Hạ Trắng - Guitar ** Cát Bụi - Guitar ** Biển Nhớ - Guitar ** Cannon D Majar - J. Pachelbel - Piano ** Nghìn Trùng Xa Cách - Phạm Duy - Violin ** Niệm Khúc Cuối - Ngô Thụy Miên - Guitar ** Một Cõi Đi Về - Trịnh Công Sơn - Violin ** Buồn Tàn Thu - Văn Cao - Violin ** Tình Khúc Mùa Đông - Thanh Trang - Violin ** Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Phạm Duy - Violin ** Đêm Nhớ trăng Sàgon - Du Tữ Lê/Phạm Đình Chương - Violin ** Lá Rơi Trong Chiều - Thanh Trang - Violin
ÂM NHẠC CÂY NHÀ LÁ VƯỜN - ĐÔNG YÊN
Bài Thơ Mùa Tạ Ơn * Vượt Rừng I * Vượt Rừng II * Vượt Rừng III * Vượt Rừng IV * Vượt Rừng V - Hoàng Bách * Người gánh Nước Giếng - Hồng Vân * Hai Chiếc bóng Trên Đồi I * Hai Chiếc bóng Trên Đồi II * Hai Chiếc bóng Trên Đồi III * Khu Rừng Tanh Mùi Máu * Tố Quyên * Độc Hành * Mây Bay Trên Đồng Cỏ - Đông Yên * Bài Thơ 40 Năm - Đông Yên * Cánh Hoa Lài Trên Tỉnh Lộ - Đông Yên * Dalat Ngàn Năm May Trắng - Đông Yên * Con Đường Có Hai Hàng Cây Sao I- Đông Yên * Con Đường Có Hai Hàng Cây Sao II- Đông Yên * Đồi Vàng - Thái Hòa * Đồi Vàng - Đông Yên * Ngời Gánh Nước Giếng - Nguyễn Đông * Ngời Gánh Nước Giếng - Đông Yên * Dòng Sông Ba Giờ Sáng * Đám Lúa Nếp Ven Rừng * Chim Tu Hú * Cây Trâm Cạnh Dòng Sông * Về Đại Lãnh - Đông Yên * Về Đại Lãnh - Kim Khánh * Khoai Chói * Hai Bóng Người trên Lưng Đồi * Bụi Đinh Lăng * Thung Lũng Bình Huề * Cánh Hoa Lài Trên Tỉnh Lộ - Thái Ngân * Và Tháng Sáu đi về qua Bảo Lộc - Đông Yên * Và Tháng Sáu đi về qua Bảo Lộc - Lệ Anh * Mây Bay trên Đồng Cỏ - Vân Khánh * Bài Thơ 40 Năm - Vân Khánh * Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Ánh Dương * Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Nguyễn Đông
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
Nhạc: Phạm Duy
Độc Tấu Vĩ Cầm: Đông Yên