Vượt Rừng I * Vượt Rừng II * Hai Chiếc bóng Trên Đồi I * Hai Chiếc bóng Trên Đồi II * Hai Chiếc bóng Trên Đồi III * Khu Rừng Tanh Mùi Máu * Tố Quyên * Độc Hành * Mây Bay Trên Đồng Cỏ - Đông Yên * Bài Thơ 40 Năm - Đông Yên * Cánh Hoa Lài Trên Tỉnh Lộ - Đông Yên * Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Đông Yên * Con Đường Có Hai Hàng Cây Sao I- Đông Yên * Con Đường Có Hai Hàng Cây Sao II- Đông Yên * Đồi Vàng * /Ngời Gánh Nước Giếng - Nguyễn Đông * Dòng Sông Ba Giờ Sáng * Đám Lúa Nếp Ven Rừng * Chim Tu Hú * Cây Trâm Cạnh Dòng Sông * Về Đại Lãnh * Khoai Chói * Hai Bóng Người trên Lưng Đồi * Bụi Đinh Lăng * Thung Lũng Bình Huề * Cánh Hoa Lài Trên Tỉnh Lộ - Thái Ngân * Và Tháng Sáu đi về qua Bảo Lộc - Lệ Anh * Mây Bay trên Đồng Cỏ - Vân Khánh * Bài Thơ 40 Năm - Vân Khánh * Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Ánh Dương * Người gánh Nước Giếng - Hồng Vân * Vượt Rừng - Hoàng Bách * Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Nguyễn Đông
GUITAR - PIANO - VIOLIN
Cannon D Majar - J. Pachelbel - Piano
Nghìn Trùng Xa Cách - Phạm Duy - Violin
Niệm Khúc Cuối - Ngô Thụy Miên - Guitar *
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
ĐÀ LẠT NGÀN NĂM MÂY TRẮNG
Nhạc & Lời: Đông Yên
Trình bày, Hòa Âm và Đệm Tây Ban Cầm: Đông Yên


Dong Yen Music Downloads
- Dong Yen's Songs
- Guitar-Piano-Violin
- Sheet Music