TRUYỀN HÌNH ĐỈNH SÓNG
Dinh Song

Âm Nhạc
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
GỢI GIẤC MƠ XƯA
Nhạc & Lời: Lê Hoàng Long - Độc tấu TBC: Đông Yên
Giới thiệu Tủ Sách Đỉnh Sóng Chết dưới tay Trung Quốc
Hỗn loạn Thế Giới Mới Thi Ca Anh Mỹ
Chương Trình 60 Giây Loài Chim Du Mục
Kịch Bản Bắc Hàn Trục ác quỷ...
Quốc nạn 30 Tháng Tư Người Đi Săn Mặt Trời
Đĩa Bay và Người Hành Tinh I Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
Đĩa Bay và Người Hành Tinh III Phỏng Vấn Nhà Văn Đông Yên
Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
Vượt Rừng V Câu Chuyện một Dòng Sông
Chủ Nghia Lưu Manh I Chủ Nghia Lưu Manh II
Chủ Nghia Lưu Manh III Chủ Nghia Lưu Manh IV
Chủ Nghia Lưu Manh V Ngôi Sao Đen
Triết Nhạc Hải Đăng I Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Dong Nguyen
Cánh Hoa Lài trên Tỉnh Lộ - Tháo Ngân Bài Thơ 40 Năm - Văn Khánh
Thể Dục Cuối Đời Mây Bay trên Đồng Cỏ - Vân Khánh
Cánh Hoa Lài trên Tỉnh Lộ - Đông Yên Bài Thơ 40 Năm - Đông Yên
Thể Dục Cuối Đời Mây Bay trên Đồng Cỏ - Đông Yên
Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Đông Yên Con Đường Có Hai Hàng Cây Sao I- Đông Yên
Tố Quyên Độc Hành
Con Đường Có Hai Hàng Cây Sao II - Đông Yên Hai Chiếc Bóng Trên Đồi I
Khu Rừng Tanh Mùi Máu Hai Chiếc Bóng Trên Đồi II
Hai Chiếc Bóng Trên Đồi III Cannon d Major
Vượt Rừng I Nghìn Trùng Xa Cách
Hạ Trắng Một Cõi Đi Về
Buồn Tàn Thu Lá Rơi Trong Chiều
Vượt Rừng I Niệm Khúc Cuối
Đưa Em tìm Động Hoa Vàng Cát Bụi
Biển Nhớ Bài Thơ Mùa Tạ Ơn
Đêm Nhớ Về Saigon Ngày Đó Chúng Mình
Hẹn Hò Hai Mùa Noel
Người Ở Lại Charlie Kỷ Vật Cho Em
Như Cánh Vạc Bay Ru Ta Ngậm Ngùi
Vượt Rừng III >Vượt Rừng IV
Gọi Tên Bốn Mùa >Và Tháng Sáu đi về qua Bảo Lộc
Về Đại Lãnh Người Gánh Nước Giếng
Đồi Vàng Tình Nhớ
Bên Cầu Biên Giới Cánh Dù Trên Bầu Trời I
Cánh Dù Trên Bầu Trời II Cánh Dù Trên Bầu Trời III
Cánh Dù Trên Bầu Trời IV Cánh Dù Trên Bầu Trời V
Anh Không Chết Đâu Anh Thương về Miền Đất Lạnh
Người làm Vườn và Cánh Đồng Nước Lũ Bóng người trong đêm trên chiếc cầu gãy
Cha Ông Tôi Thuyền Viễn Xứ
Xóa Dấu Tiền Thân Tiếng Hót Chim Đa Đa
Gợi Giấc Mơ Xưa Con Thuyền Không Bến
Từ Đầu Cuộc Chiến Con Thuyền Không Bến
Đêm Nhớ Trăng Saigon Tình Khúc Mùa Đông