Dinh Song

Âm Nhạc
* Music CD Album #1
* Triết Nhạc Hải Đăng I
* Triết Nhạc Hải Đăng II
* Triết Nhạc Hải Đăng III
* Triết Nhạc Hải Đăng IV
Khoa Học Điện Toán
* Từ Điển Tin Học
Triết Học
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
Truyện Ngắn Đông Yên
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Câu Chuyện một Dòng Sông
* Hẹn Nhau trươc Giao Thừa
* Ngôi Sao Đen
Thơ Đông Yên
* Loài Chim Du Mục
Thơ dịch
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Tuyển Tập Thi Ca Anh Mỹ
* Robert Frost Tuyển Tập I
* Emily Dickinson Truyển Tập I
Không Phát Hành
* Edgar Allan Poe Thơ Tuyển Tập
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập I
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập II
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập III
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập IV
* Edgar Allan Poe Truyện Ngắn Tuyển Tập V
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ - 2nd Edition
* Robert Frost Tuyển Tập - 2nd Edition
* Emily Dickinson Tuyển Tập - 2nd Edition
Truyện Dịch Song Ngữ
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
Vũ Trụ Học
* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
Đĩa Bay & Người Hành Tinh
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
Hỗn Loạn Thế Giới Mới
Cánh Hoa Lài trên tỉnh Lộ
Thơ: Đông Yên - Diễn ngâm: Hồng Vân
Giới thiệu Tủ Sách Đỉnh Sóng Chết dưới tay Trung Quốc
Hỗn loạn Thế Giới Mới Thi Ca Anh Mỹ
Chương Trình 60 Giây Loài Chim Du Mục
Kịch Bản Bắc Hàn Trục ác quỷ...
Quốc nạn 30 Tháng Tư Người Đi Săn Mặt Trời
Đĩa Bay và Người Hành Tinh I Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
Đĩa Bay và Người Hành Tinh III Phỏng Vấn Nhà Văn Đông Yên
Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
Hẹn Nhau trước Giao Thừa Câu Chuyện một Dòng Sông
Chủ Nghia Lưu Manh I Chủ Nghia Lưu Manh II
Chủ Nghia Lưu Manh III Chủ Nghia Lưu Manh IV
Chủ Nghia Lưu Manh V Ngôi Sao Đen
Triết Nhạc Hải Đăng I Đà Lạt Ngàn Năm Mây Trắng - Dong Nguyen
Cánh Hoa Lài trên Tỉnh Lộ - Tháo Ngân Bài Thơ 40 Năm - Văn Khánh
Vượt Rừng - Hoàng Bách Mây Bay trên Đồng Cỏ - Vân Khánh