Professional Translation Services

Nhận dịch Anh Việt/Việt Anh
* Hợp Đồng Thương Mại của tư nhân hay các Văn Phòng Luật Sư
* Flyers Quảng Cáo
* Tài Liệu Chính Trị, Kinh Tế, Kỹ Thuật ..
* Movie/Video Scripts
* Truyện Ngắn / Tiểu Thuyết / Kịch Bản
* Tài Liệu Thuyết Trình<
Dịch giả có Bằng Master's Degree Hoa Kỳ
Xin gọi: (714) 473-3691
dinh-song@att.net
CHÚNG TÔI NHẬN:


* LAYOUT
* DESIGN
* IN ẤN SÁCH BÁO

Xin gọi: (714) 473-3691
dinh-song@att.net
Barcode System Installation

Nhận thiết kế và bảo trì Hệ Thống Barcode cho các tiệm Liquor, hay các cửa hàng bán lẽ khác với những loại Cash Register phổ thông nhất trên thị trường như Royal, Sharp, hay Casio. Đảm bảo cung ứng 100% bar code cho tất cả mặt hàng từ A đến Z bằng những bar code do chính chúng tôi thực hiện với Software riêng.
Hệ Thống Barcode sẽ giúp quý thân chủ nắm vững giá bán ra và tạo niềm tin đối với khách hàng.
Kỹ Sư Thiết Kế có Bằng Master's Degree Hoa Kỳ
Xin gọi: (714) 473-3691
dinh-song@att.net