100 Ngôi Sao Điện Ảnh Hollywood đầu bảng 2012/2013
http://www.imdb.com/year-in-review/top-100-stars-of-2013"

Top 100 Stars of 2013
Top 100 Stars of 2012