Dinh Song

* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
* Hỗn Loạn Thế Giới Mới
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
* Chân Tướng Hollywood
* Mặt Trái Hệ Thống Chính Trị HK
* Từ Điển Tin Học
* Kỷ Nguyên Âm Mưu
* Ma Túy, Dầu Mỏ, và Chiến Tranh
* Chết Dưới Tay Trung Quốc
* Trung Quốc sẽ Sụp Đổ
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Loài Chim Du Mục
* Kinh Tế Đại Cương Tập I
* Kinh tế Darwin -
* Địa Ốc Đại Cương -
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
* Thế Giới Hậu Hoa Kỳ
* Trung Quốc sẽ Sụp Đổ
* Không tưởng, nhân tố băng hoại của HK
* Hoa Kỳ trước hiểm họa phá sản 
Sắp Xuất Bản
* Thang Máy Không Gian
* Kinh tế đại cương Tập II 

Phiên bản bìa mềm có thể đặt mua với
(I) Đỉnh Sóng P.O. Box 8231 Fountain Valley, CA 92728 - (714) 473-3691 - dinh-song@att.net
(II) Nhà sách Tự Lực và các nhà sách VN tại Mỹ
ĐT: (714) 531-5290 ** Email: buybooks@tuluc.com
Tu Luc Website: TULUC.COM
TIC-TAC-TOE BOARD GAMEOBJECTIVE: To fill any row, column, or diagonnal with five "X" versus the computer. There's no timing. To start, just click on any slot of your choice. You can win this game. We appreciate your feedback and comments.Good luck and thank you for trying the game.
- Đỉnh Sóng, P.O. BOX  5201, Santa Ana CA 92704-9998
- Phone:(714) 473-3691 * Email: dinh-song@att.net