TRANG THƠ/TRUYỆN THÂN HỮU
Dinh Song

* Cuộc Chiến Hố Đen
* Thiết Kế Vĩ Đại
* Vũ Trụ từ Hư Không
* Lai Lịch Thời Gian
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh I
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh II
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh III
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh IV
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh V
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VI
* Đĩa Bay và Người Hành Tinh VII
* Hỗn Loạn Thế Giới Mới
* Thi Ca Tuyển Tập Anh Mỹ
* Triết Học, Khoa Học, và Tiến Hóa
* Chân Tướng Hollywood
* Mặt Trái Hệ Thống Chính Trị HK
* Từ Điển Tin Học
* Kỷ Nguyên Âm Mưu
* Ma Túy, Dầu Mỏ, và Chiến Tranh
* Chết Dưới Tay Trung Quốc
* Trung Quốc sẽ Sụp Đổ
* The Sun Hunters (Người đi săn mặt trời)
* Loài Chim Du Mục
* Kinh Tế Đại Cương Tập I
* Kinh tế Darwin -
* Địa Ốc Đại Cương -
* Thí Ca Lãng Mạn Pháp
* Truyện Ngắn Song Ngữ I
* Truyện Ngắn Song Ngữ II
* Thế Giới Hậu Hoa Kỳ
* Trung Quốc sẽ Sụp Đổ
* Không tưởng, nhân tố băng hoại của HK
* Hoa Kỳ trước hiểm họa phá sản 
Sắp Xuất Bản
* Thang Máy Không Gian
* Kinh tế đại cương Tập II 

Phiên bản bìa mềm có thể đặt mua với
(I) Đỉnh Sóng P.O. Box 8231 Fountain Valley, CA 92728 - (714) 473-3691 - dinh-song@att.net
(II) Nhà sách Tự Lực và các nhà sách VN tại Mỹ
ĐT: (714) 531-5290 ** Email: buybooks@tuluc.com
Tu Luc Website: TULUC.COM

P.O. BOX 5201 SANTA ANA CA 92704-9998 Tên trên ngân phiếu: Dinh Song FREE SHIPPING
Chúng tôi nhận DESIGN, LAYOUT, và IN ẤN sách báo. dinh-song@att.net