Không Tưởng

Nhân Tố Băng Hoại của Hoa Kỳ

(Ameritopia, the Unmaking of America)

- Mark R. Levin

Vài nét về Mark R. Levin
·         Tác giả cuốn Liberty and Tyranny: A Conservative Manifesto (New York Times Betseller với một triệu ấn bản)
·         Talk-radio Show với 8.5 triệu thính giả trên toàn quốc với hàng trăm đài thường cũng như radio vệ tinh và Đài Phát Thanh Quân Đội.
·         Những Betsellers khác: Men in Black: How the Supreme Court Is Destroying America Rescuing Sprite: A Dog Lover’s Story of Joy and Anguish
·         Cố Vấn Trưởng cho một số thành viên nội các của Tổng Thống Ronald Reagan
·         Giám đốc Cơ Sở Luật Landmark Legal Foundation, có bằng Tiến Sỹ Luật Đại Học Temple University
  
Qua lối hành văn khúc chiết và chính xác, Mark R. Levin đem đến cho chúng ta một lời cảnh báo đầy lo ngại về những hình thức bành trướng quyền hành của chính phủ liên bang mà chúng ta đang đối mặt và bành trướng đến mức độ những tự do cá nhân của chúng ta dứt khoát sẽ bị chiếm đoạt vì mục tiêu đó.  Cuốn sách dường như được cô đọng vào một điểm mà, nếu chúng ta đọc lại thêm vài lần, thì lại càng thấy thêm một số điểm khác nữa để suy ngẫm.
Sự thành công của Hoa Kỳ có được là nhờ vào tự do và chống lại xu hướng độc tài.  Đương nhiên, không ai ngang nhiên hỗ trợ độc tài và do đó nhiều người nghĩ rằng bảo vệ tự do là công việc dễ dàng.  Nhưng những ai hỗ trợ độc tài thường không luôn luôn hỗ trợ công khai ra mặt. Trong tác phẩm nầy, Levin cho thấy làm thế nào con người xuyên qua các thời đại đã hỗ trợ độc tài thông qua một ý thức hệ mệnh danh là chủ nghĩa không tưởng (utopianism), và như thế tiến hành độc tài   qua băng hoại và bất lương trí thức. Hậu quả của chủ nghĩa nầy có hai mặt: một mặt, nó tạo ra một bộ máy điều tiết chi li và nhỏ nhặt, xâm lấn tự do và đời tư của công dân, thui chột mọi phát triển trong khu vực tư; mặt khác nó kéo theo một hệ thống hành chánh kềnh càng nuốt phần lớn ngân sách liên bang, không phục vụ ai khác ngoài chính đám quan liêu béo phì ăn bám đó.
Trong giai đoạn quyết liệt nhất hiện nay, tư tưởng gia bảo thủ hàng đầu đang khám phá tâm lý, động cơ, và lịch sử của chủ nghĩa không tưởng, cấu trúc của nó, và những môn đồ của nó trong thời hiện đại, và cho thấy cá nhân và xã hội Hoa Kỳ đang bị chủ nghĩa đó xâu xé ra sao. Levin đặt dấu hỏi: sức mạnh không tưởng đó là gì mà nó lại vừa cám dỗ một dân tộc tự do vừa tiêu diệt nó? Levin đào sâu vào quá khứ và minh họa một cách tài tình những hình thái song song với lý thuyết đương thời của Hoa Kỳ từ Reppublic của Platon, Utopia của Thomas More, Leviathan của Thomas Hobbes, Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản của Karl Marx ...cũng như từ những tác phẩm phê bình của John Locke, Charles Montesqiueu, Alexis de Tocqueville, và những người tiên phong đã xuất sắc phân tích bản chất của con người và chính phủ.  Thông điệp của   Levin rất rõ ràng:  nền cộng hòa Hoa Kỳ đang gặp đại nạn.  Người dân Hoa Kỳ bây giớ phải lựa chọn một trong hai:   tự do hay chủ nghĩa không tưởng.

XIN TÌM ĐỌC
Không tưởng, Nhân Tố Băng Hoại của Hoa Kỳ
(Amazon.com - ISBN )

Phiên bản bìa mềm có thể đặt mua với
(I) Đỉnh Sóng P.O. Box 8231 Fountain Valley, CA 92728 - (714) 473-3691 - dinh-song@att.net
(II) Nhà sách Tự Lực và các nhà sách VN tại Mỹ
ĐT: (714) 531-5290 ** Email: buybooks@tuluc.com
Tu Luc Website: TULUC.COM