THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ

- Đông Yên Lương Tấn Lực

Phỏng theo After America: Get Ready for Armageddon, Mark Steyn


Trong After America: Get Ready for Armageddon, Mark Steyn phát họa hiện cảnh chính trị và văn hóa của Hoa Kỳ với một nét rất rộng.  Những chủ đề của ông cho thấy rằng, thông qua một tiến trình bành trướng chính phủ, qua sự mất niềm tin vào những truyền thống lịch sử, và qua sự vô trách nhiệm về kinh tế, Hoa Kỳ đã tự phá sản, đùn đẩy món nợ không thể trả nỗi cho con cháu họ, bỏ rơi nền văn hóa vốn đã giúp họ trở thành một tiền đồn duy nhất của tự do trên thế giới để sau đó nhanh chóng lao mình vào một hướng trình không thể đảo ngược xuống băng hoại và chuyên chế.  Steyn đặt Hoa Kỳ giữa những nền văn minh lớn như Nhã Điển, La Mã, và Anh Quốc vốn đã từng đô hộ thế giới, nhưng cuối cùng đã sụp đổ - do băng hoại bên trong hơn là do ngoại xâm.  Ông đưa ra một bức tranh phủ phàng về những chính sách đa văn hóa, duy nhà nước, đại chính phủ, và duy nhân bản mà ông tin là đang hủy hoại đất nước.

Có thể không mấy vui với hiện cảnh và viễn cảnh đó, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện với chúng.  Thế thì tại sao, trước khi buổi hoàng hôn thực sự chấm dứt chúng ta lại không cùng lên chiếc máy du hành thời gian và cùng đi với tác giả một lần để nhìn thấy những chiến trường đã đang và sẽ bị bỏ rơi của Hoa Kỳ, để nhìn mặt những thế lực thù nghịch đang đe dọa chúng ta, để đừng tự hỏi tại sao thời hoàng kim của chúng ta lại ngắn ngủi như thế:  chúng ta đang trên hướng trình đi về điểm hẹn với định mệnh….nếu những phương thuốc do Mark Steyn thử kê toa không tỏ ra là những thần dược cứu tử hoàn sinh.


XIN TÌM ĐỌC
THẾ GIỚI HẬU HOA KỲ
AMAZON.COM - ISBN

Có thể đặt mua với
(I) Đỉnh Sóng P.O. Box 8231 Fountain Valley, CA 92728 - (714) 473-3691 - dinh-song@att.net
(II) Nhà sách Tự Lực và các nhà sách VN tại Mỹ
ĐT: (714) 531-5290 ** Email: buybooks@tuluc.com
Tu Luc Website: buybooks@tuluc.comucmall.com/HomePage/HomePage.aspx