Nguyệt San Đỉnh Sóng
Văn Học * Triết Học * Khoa Học
Kinh Tế * Chính Trị * Đời Sống
dinhsong@att.net
P.O. BOX 5201, Santa Ana CA 92704-9998
Giá báo dài hạn: $96 (12 tháng)
Tên trên ngân phiếu: Dinh Song

Số 1, Tháng 7-2011(Preview)

trong Vật lý & Chính trị

(Death by China – Peter Navarro)

Buying Lenin – Miroslav Penkov


đối phó với ung thư

(Le Retour de l’Enfant Prodigue
- André Gide)

(Thơ Đỉnh Sóng)

Đường rây không tàu chạy
(Thơ Đỉnh Sóng)

(The Search for Meaning
– Dennis Ford)