DANH SÁCH GIA ĐÌNH CỰU GIÁO SƯ VĂN HÓA VỤ

(Tổng số hiện nay:  311)

Download Danh Sách

 

STT

Họ và Tên

Khoa

Chức Vụ Sau Cùng

Ghi Chú

 1

Trần Ngọc Huyến            

 

Chỉ Huy Trưởng / VHVT

Từ Trần

 2

Ngô Văn Dzoanh

 

Văn Hoá Vụ Trưỏng

Từ Trần

 3

Nguyễn Phước Ưng Hiến

 

Văn Hoá Vụ Trưởng

 

 4

Nguyễn Văn Huệ

 

Văn Hoá Vụ Trưởng

 

 5

Nguyễn Vân

 

Văn Hoá Vụ Trưởng

 

 6

Đỗ Văn Mai

Sinh Ngữ

Văn Hoá Vụ Phó

 

 7

Nguyễn Hữu Thông

Toán

Văn Hóa Vụ Phó

Từ Trần

 8

Lâm Nhật An

Điện

Trưởng Khoa

 

 9

Ngô Phước An

Khoa Học

Giảng Viên

 

 10

Phan Thuận An

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 11

Nguyễn Trọng An

Cơ Khí

Giảng Viên

Từ Trần

 12

Bùi Đức Ân

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 13

Nguyễn Trọng Ân

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ Trần

 14

Nguyễn Văn Ẩn

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Từ Trần

 15

Trần Kim Anh

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 16

Lê Văn Anh

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Từ Trần

 17

Nguyễn Văn Bá

Công Chánh

Giảng Viên

Từ Trần

 18

Nguyễn Bào

Khoa Học

Giảng Viên

Việt Nam

 19

Trần Thành Bảo

Công chánh

Giảng Viên

Việt Nam

 20

Trịnh Ngọc Bằng

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 21

Trần Huy Bích

Khoa Học Xã Hội

GiảngViên

 

 22

Thân Trọng Bình

Toán

Giảng Viên

Việt Nam

 23

Phùng Văn Bộ

Điện

Trưởng Phân Khoa

 

 24

Nguyễn Trọng Bối

Toán

Giảng Viên

 

 25

Nguyễn Ngọc Bội

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 26

Lê Đình Cai

Nhân Van

Giảng Viên

 

 27

Bùi Cảnh

Nhân Văn

Giảng Viên Dân Chính

Từ Trần

 28

Bùi Mạnh Cần

Công Chánh

 

 

 29

Huỳnh Bá Cầu

Khoa Học Xã Hội

Gi ảng Viên

 

 30

Nguyễn Hữu Cầu

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 31

Nguyễn Trung Chánh

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 32

Văn Minh Châu

Phòng Thí Nghiệm

Chuyên Viên

 

 33

Hồ Văn Châu

Khoa Học

Giảng viên

Việt Nam

 34

Hoàng Trân Châu

Điện

Giảng Viên

Việt Nam

 35

Nguyễn Văn Chỉnh

Điện

Giảng Viên

 

 36

Vũ Kim Chu

Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

 

 37

Trương Kim Chung

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Từ Trần

 38

Lê Chức

Khoa Học

Giảng Viên

 

 39

Trần Như Chương

Nhân Văn

Trưởng Khoa

Từ Trần

 40

Nguyễn Quốc Chương

Điện

Giảng Viên

Việt Nam

 41

Lê Văn Chương

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 42

Phan Đình Công

Thư Viện

Quản Thủ

 

 43

Phan Tấn Công

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 44

Nguyễn Ngọc Cương

Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

Từ Trần

 45

Vũ Ngô Cường

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 46

Lê Việt Cường

Khoa Học

Giảng Viên

Từ Trần

 47

Phạm Quốc Cường

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Từ Trần

 48

Trương Minh Danh

?

?

 

 49

Nguyễn Minh Diễm

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 50

Tôn Thất Diên

Sinh Ngữ

Trưởng Khoa

 

 51

Nguyễn Văn Diệp

Cơ Khí

Giảng Viên

Việt Nam

 52

Châu Diêm Diệu

Khoa Học

Giảng Viên

 

 53

Nguyễn Xuân Diệu

Điện

Trưởng Khoa

 

 54

Bùi Bách Diệp            

Khoa Học

Giảng Viên

 

 55

Lâm Văn Do

Nhân Văn

Trưởng Khoa

 

 56

Trần Lưu Duyệt

Công Chánh

Giảng Viên

 

 57

Từ Bộ Du

Điện

Giảng Viên

Việt Nam

 58

Hoàng Gia Dũng

Nhan Văn

Giảng viên

 

 59

Hồ Tấn Đa

Công Chánh

Giảng Viên

 

 60

Nguyễn Văn Đài

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 61

Tống Phước Đáng

Phòng Điều Hành

Trưởng Phòng

 

 62

Nguyễn Thượng Đào

Khoa Học

Trưởng Phân Khoa

 

 63

Nguyễn Thụy Đào

Kỹ Thuật Quân Sự

Giảng Viên

 

 64

Trịnh Tiến Đạt

Toán

Giảng Viên

 

 65

Lê Triệu Đẩu

Cơ Khí

Trưởng Khoa

Cho đến 1967

 66

Võ Đệ

P. Thi Nghiệm Vật Lý

Trưởng Phòng

 

 67

Phan Điện

Công Chánh

Trưởng Khoa

 

 68

Nguyễn Thanh Điệp

Điện

Giảng Viên

 

 69

Nguyễn Đúc Định

Khoa Học

Giảng Viên

 

 70

Nghiêm Xuân Đốc

Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

 

 71

Lý Quốc Đồng

Khoa Học

Giảng Viên

Việt Nam

 72

Lê Danh Đức

Bệnh Xá

Nha Sĩ

 

73

Nguyễn Hữu Đức

P. Thi Nghiệm Vật Lý

Trưởng Phòng Vật Lý

 

 74

Lại Minh Đức

Khoa Học

Giảng Viên

Việt Nam

 75

Lê Minh Đức

Cơ Khí

Giảng Viên

Viêt Nam

 76

Trần Minh Đức

Công Chánh

Giảng Viên

 

 77

Hồ Tấn Đức

Công Chánh

Giảng Viên

Từ Trần

 78

Quách Văn Đức

Công Chánh

Giảng Viên

 

 79

Vĩnh Đương

Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

 

 80

Nguyễn Hữu Gi

Toán

Giảng Viên

 

 81

Nguyễn Lân Giác

Bệnh Xá

Bác Sĩ Trưởng

 

 82

Hoàng Kim Giám

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 Từ Trần

 83

Vũ Đình Giang

Toán

Giảng Viên

 

 84

Đỗ Văn Giảng

Toán

Giảng Viên

Từ Trần

 85

Phạm Văn Hà

Khoa Học

Giảng Viên

Từ Trần

 86

Đỗ Xuân Hài

Toán

Giảng Viên

 

 87

Lý Công Hải

Cơ Khí

Giảng Viên

Việt Nam

 88

Khoan Hồng Hải

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 89

Vũ Duy Hải

Biên Tập Tờ Đa Hiệu

 

 

 90

Nguyễn Hải

Toán

Giảng Viên

Từ Trần

 91

Tôn Thất Hải

?

?

 

 92

Dương Văn Hai

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ Trần

 93

Nguyễn Văn Hai

?

?

Việt Nam

 94

Hoàng Ngọc Hải

Toán

Giảng Viên

Việt Nam

 95

Ngô Văn Hanh

Sinh Ngữ

Phụ trách P. Thính Thị

Việt Nam

 96

Nguyễn Thượng Hành

Khoa Học

Trưởng Khoa

 

 97

Đào Hữu Hạnh

Cơ Khí

Phụ Tá Trưởng Khoa

Cho đến 1971

 98

Từ Võ Hào

Điện

Giảng Viên

 

 99

Cao Cự Hậu

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 100

Tràn Xuân Hiền

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 101

Bùi Duy Hiển

?

?

Từ Trần

 102

Lê Đức Hiền

Phòng Điều Hành

Trưởng Phòng

Từ Trần

 103

Đinh Văn Hiện

Toán

Trưởng Phân Khoa

 

 104

Đõ Ngọc Hiển

Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

 

 105

Đặng Đình Hiệp

Cơ Khí

Trưởng Khoa

 

 106

Lê Hữu Hiệp

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 107

Đoàn Trọng Hiệp

?

?

 

 108

Lê Hữu Hiếu

Luật/Lảnh Đạo

Giảng Viên

 

 109

Dương Thiệu Hiểu

Điện

Trưởng Khoa

Từ Trần

 110

Nguyễn Phương Hoà

Điện

Giảng Viên

 

 111

Nguyễn Hoàng

Điện

Giảng Viên

 

 112

Hứa Hoành                                  

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ Trần

 113

Lâm Văn Hơn

Phòng Điều Hành

Nhân Viên

Việt Nam

 114

Trần Văn Hợp

Công Chánh

Giảng Viên

Việt Nam

 115

Trần Cẩm Huân

Công Nghệ

Giảng Viên

Từ Trần

 116

Đặng Huấn

Công Chánh

Giảng Viên

Việt Nam

 117

Bùi Hùng

Toán

Giảng Viên

 

 118

Đặng Mậu Hùng

Khoa Học

Giảng Viên

 

 119

Lê Khắc Hùng

Toán

Giảng Viên

 

 120

Phạm Đại Hùng

Khoa Học

Giảng Viên

 

 121

Lâm Thanh Hùng

Biên Tập Đa Hiệu

 

 

 122

Bùi Bá Huy

Khoa Học

Trưởng Phân Khoa

 

 123

Phan Công Huỳnh              

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Từ Trần

 124

Đàm Quang Hưng

Toán

Giảng Viên

 

 125

Nguyễn Tiến Ích

Khoa Học

Giảng Viên

 

 126

Nguyễn Khàm

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 127

Võ Khanh

Khoa Học

Giảng Viên

 

 128

Phan Văn Kha

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 129

Phan Hữu Khả

Phòng Điều Hành

Tr ưởng Phòng

 

 130

Võ Sĩ Khải

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Việt Nam

 131

Đoàn Văn Khanh

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ trần

 132

Nguyễn Ngọc Khánh

Điện

Giảng Viên

Từ Trần

 133

Tôn thất Khoát

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 134

Hoàng Khôi

Cơ Khí

Trưởng Phân Khoa

 

 135

Mai Đức Khôi

Biên Tập Tờ Đa Hiệu

 

 

 136

Nguyễn Bá Khuê

Bệnh Xá

Nha Sĩ

 

 137

Vũ Khuê

Biên Tập Tờ Đa Hiệu

 

Từ Trần

 138

Lê Thuần Khương

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 139

Trần Anh Kiệt

Kỹ Thuật

Giảng Viên

Viêt Nam

 140

Tạ Bình Kiệt

Kỹ Thuật

Giảng Viên

Từ Trần

 141

Nguyễn Hào Kiệt

Cơ Khí

Giảng Viên

 

 142

Nguyễn Tuấn Kiệt

Cơ Khí

Giảng Viên

Việt Nam

 143

Đoàn Quốc Kim

Khoa Học

Giảng Viên

 

 144

Nguyễn Hữu Kỉnh

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 145

Tạ Ký

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ Trần

 146

Nguyễn Ngọc Kỳ

Công Chánh

Giảng Viên

Từ Trần

 147

Trịnh Lang

Công Chánh

Giảng Viên

Việt Nam

 148

Đoàn Văn Lang

Điện

Giảng Viên

Viêt Nam

 156

Nguyễn Quốc Lập

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 149

Lê Trọng Lập

Toán

Giảng Viên

Cho đến 1966

 150

Trần Minh Lễ

Điện

Giảng Viên

Việt Nam

 151

Nguyễn Văn Liêm

Khoa Học

Trưởng Khoa

Từ Trần

 152

Nguyễn Văn Liêm

CôngChánh

Giảng Viên

Việt Nam

 153

Tô Thế Liệu           

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Từ Trần

 154

Phạm Ngọc Loan

Cơ Khí

Giảng Viên

 

 155

Phạm Đức Long

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 158

Tôn Thất Long

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 159

Lâm Văn Lợi

Cơ Khí

Trưởng Khoa

Từ Trần

 160

Vũ Đình Lục 

Toán

Giảng Viên

Từ Trần

 161

Lương Tấn Lực

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 162

Huỳnh Minh Lượng

Phòng Điều Hành

Trưởng Ban Ấn Loát

Việt Nam

 163

Trần Nho Mai

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ Trần

 164

Huỳnh Lâm Mậu

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Từ Trần

 165

Nguyễn Quang Minh

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 166

Nguyễn Văn Minh

Khoa Học

Giảng Viên

 

 167

Trần Minh

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 168

Trương Hồng Minh

?

?

Từ Trần

 169

Nguyễn Khắc Minh         

Phòng Thí Nghiệm

Giảng Viên

Từ Trần

 170

Nguyễn Thúc Minh

Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

 

 171

Hồ Văn Mười

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Từ Trần

 172

Nguyễn Văn Nam

Khoa Học

Giảng viên

Việt Nam

 173

Nguyễn Viết Nam

Khoa Học

Giảng Viên

 

 174

Phạm Công Ngân

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Từ Trần

 175

Nguyễn Hữu Nghi

Công Chánh

Giảng Viên

 

 176

Nguyễn Nho Nghị

Điện

Giảng Viên

 

 177

Tôn Thất Nghĩa

Kỹ Thuật Quân Sự

Trưởng Khoa

 

 178

Lê Văn Nghĩa

Cơ Khí

Trưởng Phân Khoa

Từ Trần

 179

Nguyễn Xuân Nghiên

Toán

Giảng Viên

Từ Trần

 180

Nguyễn Kế Nghiệp

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Từ Trần

 181

Qua Bích Ngọc

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 182

Nguyễn Văn Ngọc

Cơ Khí

Giảng Viên

 

 183

Đổ Hữu Ngữ

Khoa Học

Giảng Viên Dân Chính

 

 184

Trương Đình Ngữ

Toán

Giảng Viên

Từ Trần

 185

Nguyễn Xuân Nhả

Phòng Điều Hành

Nhân Viên

 

 186

Lê Văn Nhậm

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 187

Trần Thành Nhân

Cơ Khí

Giảng Viên

Việt Nam

 188

Lê Nhồng

Canh Nông

Giảng Viên

 

 189

Trần Văn Nhựt

Phòng Thí Nghiệm

Giảng Viên

Từ Trần

 190

Nguyễn Viết Ninh

?

?

 

 191

Trương Tiếu Oanh

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Việt Nam

 192

Phang Gi Oong

Sinh Ngữ

Phụ trách P. Thính Thị

Từ Trần

 193

Võ Phả

?

?

Cho đến 1967

 194

Phạm Mậu Phác

Công Chánh

Trưởng Khoa

Cho đến 1966

 195

Nguyễn Văn Phán

Cơ Khí

Giảng Viên

Từ Trần

 196

Trần Phiên

Toán

Giảng Viên

 

 197

Võ Văn Phiêu

Nhà Thi Nghiệm Nặng

Nhân Viên

 

 198

John P. Le Phong

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 199

Nguyễn Văn Phổ

Công Chánh

Giảng Viên

 

 200

Nguyễn Kim Phối

Toán

Giảng Viên

Từ Trần

 201

Nguyễn Ngọc Phúc

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 202

Phạm Văn Phúc

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Từ Trần

 203

Nguyễn Văn Phục

Khoa Học

Kỹ Thuật Viên

Việt Nam

 204

Lê Phụng

Toán

Giảng Viên

 

 205

Lê Đình Phùng

Khoa Học

Giảng Viên

Việt Nam

 206

Đoàn Văn Phụng

Khoa Học

Giảng Viên

 

 207

Võ Phụng

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 208

Huỳnh Long Phước

Khoa Học

Giảng Viên

 

 209

Nguỳẽn Công Quan

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 210

Vương Minh Quan

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 211

Lê Bá Quang

Toán

Giảng Viên

Việt Nam

 212

Phan Gia Quang

Khoa Học

Giảng Viên

Việt Nam

 213

Nguyễn Minh Quang

Địện

Giảng Viên

 

 214

Đặng Xuân Quang

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 215

Đặng Văn Quyết

Phòng Thi Nghiệm

Chuyên Viên

 

 216

Khiếu Văn Quyết

Toán

Giảng Viên

Việt Nam

 217

Nguyễn Tường Quy

Công Chánh

Giảng Viên

Từ Trần

 218

Tôn Thất Quỵ

Khoa Học – Cơ Khí

Giảng Viên

Việt Nam

 219

Nguyễn Xuân Quỳnh

Khoa Học Xã Hội

Giảng viên

 

 220

Võ Văn Quýt             

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Từ Trần

 221

Bùi Đình Rỵ

Khoa Học

Giảng Viên Dân Chính

Việt Nam

 222

Nguyễn Văn Sa              

Công Chánh

Trưởng Khoa

Từ Trần

 223

Tôn Thất Sam

Khoa Học

Trưởng Phân Khoa

Việt Nam

 224

Tạ Huy Sáng

Điện

Giảng Viên

 

 225

Nguyễn Văn Sàng

?

?

Việt Nam

 226

Lê Văn Sét

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Việt Nam

 227

Nguyễn Văn Sở

Sinh Ngữ

Phụ Tá Trưởng Khoa

 Từ Trần

 228

Nguyễn Cao Sơn

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 229

Nguyễn Văn Tài

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 230

Trần Văn Tài

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 231

Nguyễn Tiến Trí

Toán

Giảng Viên

 

 232

Nguyễn Văn Tường

?

Giảng Viên

 

 233

Nguyễn Minh Tâm           

Khoa Học

Giảng Viên

Từ Trần

 234

Hồ Thanh Tâm

?

Giảng Viên

 

 235

Huỳnh Thu Tâm

Điện

Giảng Viên

 

 236

Lê Văn Tâm

Công Chánh

Giảng Viên Dân Chính

 

 237

Bùi Khắc Tân

Toán

Giảng Viên

 

 238

Nguyễn Thạc

?

Giảng Viên Dân Chính

Việt Nam

 239

Đõ Sĩ Thạc

?

?

 

 240

Lê Thúc Thái

Khoa Học

Giảng Viên

Việt Nam

 241

Nguyễn Đình Thâm

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 242

Võ Văn Thân

Nhân Văn

Giảng Viên

Biệt phái sớm

 243

Nguyễn Chí Thanh

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 244

Lê Cảnh Thạnh

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 245

Hoàng Vạn Thạnh

Khoa Học

Giảng Viên

Từ Trần

 246

Huỳnh Hữu Thế

Toán

Giảng Viên

Từ Trần

 247

Nguyễn Văn Thi

Toán

Giảng Viên

Việt Nam

 248

Trương Đình Thiện

Cơ Khí

Trưởng Phân Khoa

Từ Trần

 249

Hoàng Đình Thiệp

Công Chánh

Giảng Viên

Từ Trần

 250

Tràn Quang Thiệt

?

?

 

 251

Hoàng Gia Thịnh

Công Chánh

Giảng Viên

 

 252

Nguyễn Hoàng Thịnh

Điện

Giảng Viên

 

 253

Hoàng Văn Thịnh

?

?

Từ Trần

 254

Phạm Văn Thịnh

Nhân Văn

Trưởng Khoa

 Từ trần

 255

Hứa Vạng Thọ

Điện

Giảng Viên

 

 256

Lê Phước Tho

Toán

Giảng Viên

 

 257

Nguyễn Đình Thọ

Khoa Học

Giảng Viên

 

 258

Đào Phú Thọ

Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

 

 259

Ngô Xuân Thọ

Nhân Văn

Giảng Viên

Việt Nam

 260

Dương Công Thơ

Khoa Học

Giảng Viên

 

 261

Nguyễn Văn Thời

Khoa Học Xã Hội

Phụ Tá Trưởng Khoa

 

 262

Trần Phương Thu

Sinh Ngữ

Giảng Viên Dân Chính

 

 263

Lý Công Thuận

Toán

Trưởng Phân Khoa

 

 264

Bùi Huy Thuận

Cơ Khí

Giảng Viên

 

 265

Đoàn Văn Thuận

Nhân Văn

Giảng Viên

Đến 1968

 266

Trương Văn Thuận

Sinh Ngữ

Giảng Viên

Việt Nam

 267

Khưu Quang Thuần

Điện

Giảng Viên

 

 268

Đõ Đình Thư

Công Chánh

Giảng Viên

Từ Trần

 269

Nguyễn Bùi Thức            

Khoa Học Xã Hội

Trưởng Khoa

Từ Trần

 270

Nguyễn Tiếp

Cơ Khí

Giảng Viên

 

 271

Huỳnh Công Tiết

Khoa Học

Giảng Viên

Từ Trần

 272

Đinh Mạnh Tín

Khoa Học

Giảng Viên

Từ Trần

 273

Dư Thanh Toàn

Khoa Học

Giảng Viên

 

 274

Huỳnh Thu Toàn

Cơ Khí

Giảng Viên

 

 275

Dương Thiệu Toản

Cơ Khí

Giảng Viên

 

 276

Đặng Phước Tôi

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ Trần

 277

Đặng Đình Tòng

Nhân Văn

Giảng  Viên

Từ Trần

 278

Hoàng Ngọc Trác

Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

Từ Trần

 279

Nguyễn Thanh Trang

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 280

Phan Thanh Tri

Khoa Học

Giảng Viên

Việt Nam

 281

Nguyễn Hữu Trí

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 282

Nguyễn Tiến Trí

Toán

Giảng Viên

 

 283

Phạm Van Trí

Toán

Giảng Viên

Việt Nam

 284

Lâm Vạn Triệt

Khoa Học

Giảng Viên

Từ Trần

 285

Nguyễn Ngọc Triêu

Công Chánh

Giảng Viên

 

 286

Vương Tấn Triệu

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 287

Nguyễn Trung Trinh

Toán

Giảng Viên

 

 288

Nguyễn Kim Trọng

Sinh Ngữ

Giảng Viên

 

 289

Bùi Như Trụ

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Từ Trần

 290

Nguyễn Ngọc Trụ

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Từ Trần

 291

Lê Trọng Trực

Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

 

 292

Nguyễn Trường Trực

Toán

Trưởng Phân Khoa

 

 293

Trần Xuân Trương

Nhân Văn

Giảng Viên

Từ Trần

 294

Lê Quốc Tuấn

Nhân Văn

Giảng Viên

 

 295

Nguyễn Lê Tuấn

Khoa Học

Giảng Viên

 

 296

Hồ Văn Kỳ Tuệ

Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

 

 297

Nguyễn Văn Tư

Phòng Điều Hành

Nhân Viên

Việt Nam